English Hub

Favorite

Wstęp

Podczas tego kursu będziesz korzystać z bazy lekcji, które już są na platformie oraz na bieżąco otrzymywać regularne lekcje w języku angielskim na różnym poziomie zaawansowania – od podstawowych, które pomogą Ci w codziennej komunikacji w tym języku po lekcje bardziej zaawansowane, aż do lekcji na poziomie zaawansowanym zbliżające Ciebie coraz bardziej do poziomu native speakera w języku angielskim.

To Ty decydujesz o kolejności oglądanych lekcji i możesz zacząć od dowolnego poziomu zgodnie z Twoimi obecnymi umiejętnościami językowymi.

W wersji rozszerzonej kursu (Gold i Platinum) możesz korzystać z konwersacji na żywo, wszystkie szczegóły odnośnie konwersacji otrzymasz mailowo.

Obejrzyj najnowsze lekcje

Biblioteka lekcji wideo

Poniżej znajdziesz bibliotekę lekcji wideo, która została podzielona na tematyczne moduły dzięki czemu możesz uczyć się angielskiego według tematu, którym jesteś zainteresowana/zainteresowany albo możesz oglądać też wszystkie lekcje po kolei. Wybór należy do Ciebie. Kolejność modułów jest ustalona zgodnie z poziomami zaawansowania, a dodatkowe moduły znajdziesz na samym końcu strony.

Moduł 1 – Poziom A1 – Introductions (Przedstawianie się)

W tej części kursu dowiesz się jak przedstawić się oraz jak przywitać się po angielsku, dowiesz się jak policzyć od 1 do 10, poznasz zaimki podmiotowe oraz czasownik ‘być’, oraz nauczysz się jak go używać w formie zdań oznajmujących, przeczeń i pytań. Zapoznasz się również ze słownictwem związanym z codziennymi przedmiotami w języku angielskim.

Lekcje

Lekcja 1.1 – Powitania Lekcja 1.2 – Liczenie od 1 do 10 Lekcja 1.3 – Zaimki osobowe Lekcja 1.4- Czasownik 'być' w zdaniach oznajmujących w czasie teraźniejszym Lekcja 1.5 – Przedstawianie się po angielsku Lekcja 1.6 – Codzienne przedmioty Lekcja 1.7 – Czasownik ‘być’ w formie przeczenia w czasie teraźniejszym Lekcja 1.8 – Czasownik ‘być’ w formie pytającej w czasie teraźniejszym

Moduł 2 – Poziom A1 – My Life (Moje życie)

W tej części dowiesz się jak omówić relacje rodzinne oraz pozarodzinne, poznasz angielski alfabet, nauczysz się określać własność poprzez zaimki dzierżawcze oraz użycie “apostrofu z “s”: ‘s. Dowiesz się także jak liczyć od 11 do 100 w języku angielskim.

Lekcje

Lekcja 2.1 – Relacje pozarodzinne Lekcja 2.2 – Oznaczanie przynależności poprzez 's Lekcja 2.3 – Liczenie od 11 do 100 Lekcja 2.4 – Zaimki dzierżawcze Lekcja 2.5 – Relacje rodzinne Lekcja 2.6 – Angielski alfabet Lekcja 2.7 – Poznawanie ludzi (praktyczne dialogi i zwroty)

Moduł 3 – Poziom A1 – Jobs (Zawody)

W tej części nauczysz się słownictwa związanego z różnymi rodzajami zawodów, dowiesz się jak używać przedimka nieokreślonego a/an do mówienia o zawodach, poznasz różne miejsca pracy oraz nauczysz się jak zadawać pytania o mianownik “kto? co?” z czasownikiem “być”.

Lekcje

Lekcja 3.1 – Zawody Lekcja 3.2 – Przedimek nieokreślony 'a/an' Lekcja 3.3 – Miejsca pracy Lekcja 3.4 – Pytania z użyciem pytajników 'kto?' /'co?' (who?/what?) z czasownikiem 'być' (to be) Lekcja 3.5 – Rozmowy o pracę (Job interviews) Lekcja 3.6 – Wypełnianie formularzy Lekcja 3.7 – Praca

Moduł 4 – Poziom A1 – Machines and Technology (Maszyny, urządzenia i technologia)

Moduł 5 – Poziom A1 – Travel (Podróżowanie)

W tej części kursu poznasz różne rodzaje wakacji, nazwy rzeczy, które zabieramy ze sobą na wakacje, oraz miejsca, w których możemy spędzić nasze wakacje. Nauczysz się tworzyć liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników oraz dowiesz się jak wyrazić, że coś Ci się podoba. Poznasz również nazwy różnych krajów i narodowości.

Lekcje

Lekcja 5.1 – Rodzaje wakacji Lekcja 5.2 – Miejsca docelowe na wakacje Lekcja 5.3 – Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Lekcja 5.4 – Liczba mnoga rzeczowników Lekcja 5.5 – Przedmioty wakacyjne Lekcja 5.6 – Użycie czasownika 'like' ('lubić') Lekcja 5.7 – Kraje i narodowości Lekcja 5.8 – Wakacje i urlopy Lekcja 5.9 – Geografia i natura

Moduł 6 – Poziom A1 – In Town (Słownictwo w mieście)

Moduł 7 – Poziom A1 – Food & Drink (Jedzenie i napoje)

W tej części kursu nauczysz się nazw posiłków, owoców, warzyw i napojów. Dowiesz się również jakie są angielskie nazwy do mówienia o nakryciu stołu oraz nauczysz się wyrażeń, których użyjesz gdy będziesz prosić o coś przy stole i w restauracji,

Lekcje

Lekcja 7.1 – Jedzenie i posiłki Lekcja 7.2 – Owoce Lekcja 7.3 – Nakrycia do stołu Lekcja 7.4 – Pytanie 'Czy mogę prosić o…?' ('Can I have….?') Lekcja 7.5 – Napoje Lekcja 7.6 – Warzywa Lekcja 7.7 – Jedzenie i napoje – słownictwo, wyrażenia & dialogi Lekcja 7.8 – Gotowanie i przepisy

Moduł 8 – Poziom A1 – Shopping (Zakupy)

Moduł 9 – Poziom A2 – Abilities

W tej części dowiesz się jak mówić o rożnych umiejętnościach, poznasz również słownictwo i zwroty do mówienia o czasie, oraz nauczysz się opisywać umiejętności ogólne oraz umiejętności w konkretnych sytuacjach.

Lekcje

Lekcja 9.1 – Umiejętności Lekcja 9.2 – Mówienie o czasie Lekcja 9.3 – Użycie Can i Could Lekcja 9.4 – Be able to – opisywanie umiejętności Lekcja 9.5 – Abilities in the Past & Present Lekcja 9.6 – Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami

Moduł 10 – Poziom A2 – At Home

W tej części kursu nauczysz się słownictwa związanego z miejscem zamieszkania, dowiesz się jak opisać Twój dom lub okolice zamieszkania, oraz co można tam znaleźć. Poznasz również przydatne struktury gramatyczne do mówienia o tym, gdzie mieszkasz.

Lekcje

Lekcja 10.1 – Mówienie gdzie mieszkasz Lekcja 10.2 – Pokoje w domu Lekcja 10.3 – Rzeczy w domu Lekcja 10.4 – Opisywanie swojego domu/mieszkania Lekcja 10.5 – Rzeczy w domu i ich funkcje Lekcja 10.6 – Zaimki względne (relative pronouns)

Moduł 11 – Poziom A2 -Housework

Moduł 12 – Poziom A2 – Activities

Moduł 13 – Poziom A2 – Learning

Moduł 14 – Poziom A2 – Health

W tej części kursu nauczysz się nazywać poszczególne części ciała, a także poznasz słownictwo związane z objawami i chorobami. Poza słownictwem związanym ze zdrowiem, dowiesz się również jakie są zasady czasu teraźniejszego ciągłego, czyli Present Continuous oraz jak stosować go w praktyce.

Lekcje

Lekcja 14.1 – Części ludzkiego ciała Lekcja 14.2 – Choroby i objawy Lekcja 14.3 – Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous ) Lekcja 14.4 – Choroby i objawy – dialogi i wyrażenia Lekcja 14.5 – Healthy vs Unhealthy Lifestyle Lekcja 14.6 – Present Perfect (Podstawy) Lekcja 14.7 – Lifestyle Lekcja 14.8 – Past Simple vs Present Perfect Simple Lekcja 14.9 – Udzielanie porad

Moduł 15 – Poziom A2 – Culture

W tej części kursu nauczysz się słownictwa związanego z obyczajami i kulturą, poznasz przymiotniki opisujące miejsca oraz zasady stopniowania przymiotników. Dowiesz się również jakie są różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym, czyli Present Simple a teraźniejszym ciągłym, czyli Present Continuous, a także poznasz zasady budowania pytań otwartych.

Lekcje

Lekcja 15.1 – Tradycje kulturowe Lekcja 15.2 – Przymiotniki opisujące miejsca Lekcja 15.3 – Stopniowanie przymiotników Lekcja 15.4 – Present Simple czy Present Continuous Lekcja 15.5 – Pytania otwarte w czasie teraźniejszym Lekcja 15.6 – Czasowniki z dwoma dopełnieniami Lekcja 15.7 – Kultura i Rozrywka (Culture and Entertainment) Lekcja 15.8 – Media – słownictwo, wyrażenia, budowanie zdań Lekcja 15.9 – Brytyjski angielski vs amerykański angielski

Moduł 16 – Poziom A2 – Future Plans

W tej części kursu nauczysz się słownictwa związanego z czynnościami w czasie wolnym, dowiesz się jak używać czasu przyszłego z ‘will/won’t’ oraz ‘be going to’. Poznasz także słownictwo i wyrażenia przydatne do omawiania i planowania spotkań. Nauczysz się również jak poprawnie podawać daty i różne pory (z użyciem przyimków ‘in, at, on’), poznasz nazwy miesięcy oraz liczebniki porządkowe.

Lekcje

Lekcja 16.1 -Zajęcia rekreacyjne Lekcja 16.2 – Czas przyszły prosty (Future Simple) Lekcja 16.3 – Mówienie o przyszłości z ‘be going to’ Lekcja 16.4 – Umawianie spotkań i reagowanie na propozycje innych Lekcja 16.5 – Nazwy miesięcy Lekcja 16.6 – Liczebniki porządkowe Lekcja 16.7 – Jak mówić o datach Lekcja 16.8 – Mówienie o przyszłości – podstawowe czasy przyszłe Lekcja 16.9 – Podstawy budowania pytań w języku angielskim

Moduł 17 – Pozioma A2 – Diet and Nutrition

W tej części kursu nauczysz się odróżniać rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, poznasz określenia ilości, przymiotniki smaku oraz przymiotniki do opisywania konsystencji jedzenia. Dowiesz się czym są przedimki określone oraz nieokreślone (a/an/the/no article), oraz kiedy ich używać lub kiedy należy je ominąć przed rzeczownikami. Poznasz zwroty związane z jedzeniem, nazwy potraw w restauracjach i nie tylko.

Lekcje

Lekcja 17.1 – Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Lekcja 17.2 – Przedimki (Articles) Lekcja 17.3 – Przymiotniki dotyczące smaku i tekstury Lekcja 17.4 – Wyrażenia czasownikowe dotyczące jedzenia Lekcja 17.5 – Potrawy w restauracji Lekcja 17.6 – Eating out (Jedzenie na zewnątrz) Lekcja 17.7 – Enough vs Too Lekcja 17.8 – (A) Few & (A) Little Lekcja 17.9 – Wyrażenia związane z jedzeniem Lekcja 17.10 – Jedzenie w restauracjach – słownictwo, wyrażenia i dialogi

Moduł 18 – Poziom A2 – People

Moduł 19 – Poziom A2 – Experiences

Moduł 20 – Poziom B1 – Change

W tym module nauczysz się słownictwa związanego ze zmianą, a także jak poprawnie stosować czasowniki modalne do mówienia o o możliwości, dowiesz się jak wyrazić prawdopodobieństwo, poznasz zwroty związane ze zmianami w życiu,. W tej części kursu dowiesz się również jak powiedzieć o tym, że jesteś przyzwyczajony lub przyzwyczajasz się do czegoś, oraz nauczysz się mówić o czynnościach, które kiedyś wykonywałeś, a które teraz już nie są aktualne.

Lekcje

Lekcja 20.1 – Modals of possibility (Czasowniki modalne określające możliwość i prawdopodobieństwo) Lekcja 20.2 – To be used to something / doing something Lekcja 20.3 – Talking about Change (Mówienie o zmianach) Lekcja 20.4 – Past Simple vs Past Continuous Lekcja 20.5 – Uses of "Get" (użycia 'get') Lekcja 20.6 – Phrases Describing Change – Wyrażenia określające zmiany w życiu Lekcja 20.7 – Ways to talk about change – słownictwo i wyrażenia do mówienia o zmianach w życiu oraz reagowania na informacje o nich

Moduł 21- Poziom B1 – Responsibilities

W tym module nauczysz się mówić o swoich odpowiedzialnościach, dowiesz się jak używać zwrotów ‘it’s time, ‘I’d better’, and ‘I’d rather’, a także poznasz słownictwo związane z odpowiedzialnością. W tej części kursu nauczysz się również poprawnie stosować Question Tags.

Lekcje

Lekcja 21.1 – Expressing Obligation with must/have to/need to (Wyrażanie obowiązku i zobowiązania) Lekcja 21.2 – First Conditional (Pierwszy tryb warunkowy) Lekcja 21.3 – It's time, I'd better, I'd rather Lekcja 21.4 – Make, Let, Allow Lekcja 21.5 – Personal Responsibilities Lekcja 21.6 – Professional Responsibilities Lekcja 21.7 – Question Tags (…,aren't you? …,don't they?)

Moduł 22- Poziom B1 – The Past

W tym module nauczysz się używać w praktyce czasu zaprzeszłego, czyli Past Perfect oraz poznasz zasady budowania z nim zdań. Poznasz także zasady mowy zależnej, kiedy chcesz przekazać co ktoś powiedział. Dowiesz się również jak omawiać sekwencje i następstwa, a także opisywać wydarzenia w przeszłości, czyli zasady użycia narrative tenses. Nauczysz się również typowych zwrotów, których można używać, gdy mówisz o przeszłości

Lekcje

Lekcja 22.1 – Past Perfect Simple Lekcja 22.2 – Reported Speech (Mowa zależna) Lekcja 22.3 – Sequencing Devices (Having/After) Lekcja 22.4 – How to Tell Stories Lekcja 22.5 – Past Perfect Continuous

Moduł 23 – Poziom B1 – Imagination

W tym module nauczysz się mówić o swoich pragnieniach, poznasz słownictwo związane z wobraźnią, które pomoże Tobie opisywać rzeczy nierealne lub takie, które jeszcze nie wydarzyły się. Dowiesz się również jak budować zdania z czasownikami modalnymi ‘would, could i should’, oraz poznasz zasady stosowania drugiego i trzeciego trybu warunkowego w zdaniach.

Lekcje

Lekcja 23.1 – I wish & If only Lekcja 23.2 -Second Conditional (Zdania warunkowe II) Lekcja 23.3 – Modal Verbs (Would, Could, & Should) Lekcja 23.4 – Third Conditional (Zdania warunkowe III) Lekcja 23.5 – Imagination Vocabulary

Moduł 24 – Poziom B1 – Employment

W tym module nauczysz się używać zerowego trybu warunkowego, poznasz zasady tworzenia pytań bezpośrednich, pytań o podmiot, oraz pytań o dopełnienie. Dowiesz się również jak napisać CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, poznasz słownictwo związane z umiejętnościami w pracy oraz typowe pytania, które możesz usłyszeć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oraz dowiesz się jak na nie odpowiedzieć.

Lekcje

Lekcja 24.1 – Zero Conditional (Zdania warunkowe 0) Lekcja 24.2 – Writing Motivational Letters (Pisanie listów motywacyjnych) Lekcja 24.3 – Indirect Questions Lekcja 24.4 – Job Interview Questions & Answers Lekcja 24.5 – Writing CVs in English Lekcja 24.6 – Subject and Object Questions Lekcja 24.7 – Employment Vocabulary

Module 25 – Poziom B1 – Processes

W tym module poznasz różne rodzaje procesów, dowiesz się jak przekazać instrukcje do wykonania konkretnych prac i procesów, nauczysz się przymiotników i przysłówków do opisywania różnych rzeczy. Dowiesz się również jak używać stronę bierną w różnych czasach w zdaniach oznajmujących, przeczących oraz pytaniach, nauczysz się jak opisywać kolejność wydarzeń oraz poznasz słownictwo i wyrażenia przydatne do upewnienia się, że coś jest wykonane poprawnie.

Lekcje

Lekcja 25.1 – The Passive Voice Lekcja 25.2 – Adjectives & Adverbs Lekcja 25.3 – Describing Sequences Lekcja 25.4 – Negative Passives Lekcja 25.5 – Gerunds and Infinitives Lekcja 25.6 – Passive Questions

Moduł 26- Poziom B1– Lifestyle

W tej części kursu poznasz zagadnienia dotyczące różnych stylów życia, oraz dowiesz się jak je opisywać po angielsku. Nauczysz się również używać zwroty z „ing” oraz poznasz przydatne słownictwo dotyczące stylu życia. Poruszymy również temat mówienia o swoich planach na przyszłość.

Lekcje

Lekcja 26.1 – Describing Lifestyle Lekcja 26.2 – Describing Where You Live Lekcja 26.3 – Noun Phrases Lekcja 26.4 – Events and Happenings Lekcja 25.5 – Free Time Lekcja 26.6 – Future Plans Lekcja 26.7 – Free Time Activities

Moduł 27 – Poziom B1 – Wealth

W tej części kursu dowiesz się więcej na temat czasowików modalnych nakazu i zakazu, a także sugestii. Poznasz wiele przydatnych zwrotów związanych z pieniędzmi i finansami, a także nauczysz się mówić o porównaniach oraz prawidłowo używać stopnia wyższego i najwyższego. Dowiesz się również jak i kiedy stosować ‘(just) in case’.

Lekcje

Lekcja 27.1 – Modals of Obligation & Prohibition Lekcja 27.2 – Giving Advice & Suggestions Lekcja 27.3 – Comparatives Lekcja 27.4 – Superlatives Lekcja 27.5 – (just) in case Lekcja 27.6 – Banking & Financial Services Lekcja 27.7- Money Phrases

Moduł 28 – Poziom B1 – Nature

W tej części kursu nauczysz się opisywać pogodę, różne rodzaje zwierząt i krajobrazów, poznasz słownictwo związane ze środowiskiem naturalnym, a także dowiesz się jak mówić o możliwościach i preferencjach. W tym module poruszymy również temat różnicy pomiędzy ‘so’ i ‘such’ oraz mówienie o tym, jak bardzo coś lubimy lub jak bardzo czegoś nie lubimy.

Lekcje

Lekcja 28.1 – Describing the Weather Lekcja 28.2 – Likes & Dislikes Lekcja 28.3 – So vs Such Lekcja 28.4 – Describing Wildlife Lekcja 28.5 – Talking about Nature and Landscapes Lekcja 28.6 – Making Predictions

Moduł 29 – Poziom B1 – Modern Life

Poznaj przydatne zwroty i słownictwo, które pomoże Tobie opisywać miejsca i czynności wykonywane we współczesnych miastach, naucz się zwrotów pomocnych do mówienia o nauce i nowych technologiach, a także gdy mówisz o świecie online. Dowiedz się jakie są zasady mowy łączonej (Connected Speech), a także jak budować zdania w czasie przyszłym ciągłym (Future Continuous). W tej części kursu omówimy również ogólne porównanie czasów przyszłych w języku angielskim, które pomoże Tobie budować zdania do mówienia o przyszłości na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie.

Lekcje

Lekcja 29.1 – Big City Life Lekcja 29.2 – Being Connected to the World Online Lekcja 29.3 – Progress Lekcja 29.4 – Future Continuous Lekcja 29.5 – Connected Speech Lekcja 29.6 – Future Forms (Review)

Moduł 30 – Poziom B1 – Explore

Poznaj przydatne zwroty i słownictwo do opisywania swoich przygód podczas podróżowania dookoła świata, naucz się dodawać bardziej szczegółowe informacje dotyczące różnych wydarzeń. W tym module poznasz różne wyrażenia z “go”, a także dowiesz się jak modyfikować porównania, dowiesz się co to są przyimki zależne i kiedy ich używać. Poruszymy również temat tworzenia pytań, oraz różnorodności rodzajów i znaczeń czasowników frazowych, czyli phrasal verbs.

Lekcje

Lekcja 30.1 – Explore The World Lekcja 30.2 – Dependent Prepositions (Wyrażenia przyimkowe) Lekcja 30.3 – Modifying Comparatives Lekcja 30.4 – Expressions with "Go" Lekcja 30.5 – Phrasal Verbs Lekcja 30.6 – Making Questions

Moduł 31 – Poziom B2 – Challenges

W tym module poznasz przydatne zwroty związane z wyzwaniami i osiągnięciami, dowiesz się jak omówić różne rodzaje wyzwań, poznasz różnicę pomiędzy przymiotnikami słabymi i mocnymi, powtórzymy czasy teraźniejsze. W tym module dowiesz się również do czego przyda się, oraz jak używamy zwrotu ‘supposed to’, poruszymy temat mówienia o umiejętnościach, a także jak czasy Perfect mogą pomóc nam przy komunikacji w języku angielskim,

Lekcje

Lekcja 31.1 – Challenges & Achievements Lekcja 31.2 – Adjectives & Intensifiers Lekcja 31.3 – Supposed to Lekcja 31.4 – Present Tenses (Review) Lekcja 31.5 – Talking about Ability Lekcja 31.6 – Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Moduł 32 – Poziom B2 – Success & Failure

Wy tym module nauczysz się słownictwa związanego z sukcesem i porażką, zdań zaczynających się czasownikiem w formie ‘ing’, słów i zwrotów łączących części zdań, powtórzymy tryby warunkowe, poznasz tryb warunkowy mieszany, oraz dowiesz się jak mówić o przyczynach i wynikach różnych działań.

Lekcje

Lekcja 32.1 – Success & Failure Vocabulary Lekcja 32.2 – 'ing' Subject Phrases Lekcja 32.3 – Linking Phrases Lekcja 32.4 – Conditionals Review Lekcja 32.5 – Mixed Conditional Lekcja 32.6 – Colloquialisms about Achievement & Defeat

Moduł 33 – Poziom B2 – Memories

W tym module poznasz przydatne słownictwo i zwroty do mówienia o przeszłości i wspomnieniach, nauczysz się opowiadać o historiach i wydarzeniach z przeszłości, poznasz przydatne łączniki czasu które pomogą Tobie lepiej przekazywać informacje, utrwalimy użycie used to/would/be used to/get used to, powiemy o tym, jak mówić o życzeniach i różnych niespełnionych marzeniach w życiu oraz przyczynach i skutkach. Dowiesz się jak mówić o uczuciach, oraz jak używać ‘it’ w opowiadaniach, a także nauczysz się idiomów do opisywania ludzi i sytuacji.

Lekcje

Lekcja 33.1 – Vocabulary about Memories and The Past Lekcja 33.2 – Narrative Tenses Lekcja 33.3 – Used to, would, be used to & get used to Lekcja 33.4 – Cause & Effect

Obchodzenie Świąt

W tym module poznasz słownictwo i zwroty związane z obchodzeniem różnych świąt oraz związanymi z nimi zwyczajami i tradycjami.

Lekcje

Irlandia i Dzień Świętego Patryka Wielkanoc Obchodzone święta i tradycje w czasie karnawału Sylwester i Nowy Rok Tradycje Bożego Narodzenia

Praktyczne Dialogi

Posłuchaj rozmów po angielsku między ludźmi w różnych codziennych sytuacjach i zobacz jak radzić sobie w każdej takiej sytuacji. Filmy w tym module przedstawiają praktyczny dialog w danej sytuacji, następnie każde zdanie w języku angielskim jest przetłumaczone na język polski, i po nim jest czas dla Ciebie na powtórzenie angielskich zdań, abyś miał(a) pewność, że poprawnie wymawiasz wszystkie zdania.

Lekcje

Autobusy i transport miejski – Dialog 1 Autobusy i transport miejski – Dialog 2 Autobusy i transport miejski – Dialog 3 Autobusy i transport miejski – Dialog 4 Autobusy i transport miejski – Dialog 5 Autobusy i transport miejski – Dialog 6 Jeżdżenie taksówkami – Dialog 1 – Zamawianie taksówki Jeżdżenie taksówkami – Dialog 2 – Pytanie o postój taksówek Jeżdżenie taksówkami – Dialog 3 – Rozmowa z kierowcą taksówki I Jeżdżenie taksówkami – Dialog 4 – Rozmowa z kierowcą taksówki II Pytanie o drogę – Dialog 1 Pytanie o drogę – Dialog 2 Pytanie o drogę – Dialog 3 Pytanie o drogę – Dialog 4 Pytanie o drogę – Dialog 5 Pytanie o drogę – Dialog 6 Pytanie o drogę – Dialog 7 Pytanie o drogę – Dialog 8 Pobyt w hotelu – Dialog 1 – Rezerwacja pokoju I Pobyt w hotelu – Dialog 2 – Zmiana rezerwacji Pobyt w hotelu – Dialog 3 – Meldowanie się w hotelu I Pobyt w hotelu – Dialog 4 – Zamawianie jedzenia do pokoju Pobyt w hotelu – Dialog 5 – Zgłaszanie problemów/Składanie reklamacji I Pobyt w hotelu – Dialog 6 – Wymeldowanie się z hotelu I Pobyt w hotelu – Dialog 7 – Rezerwacja pokoju II Pobyt w hotelu – Dialog 8 – Odprowadzanie samochodu na parking Pobyt w hotelu – Dialog 9 – Meldowanie się w hotelu II Pobyt w hotelu – Dialog 10 – Wymeldowanie się z hotelu II Pobyt w hotelu – Dialog 11 – Zgłaszanie problemów/Składanie reklamacji II Zakupy – Dialogue 1 – Pytanie o godzinę otwarcia sklepu Zakupy – Dialogue 2 – Dialog w sklepie obuwniczym Zakupy – Dialogue 3 – Pytanie o cenę w sklepie odzieżowym Zakupy – Dialogue 4 – Płacenie za zakupy przy kasie Zakupy – Dialogue 5 – składanie reklamacji w sklepie

Praktyczne zwroty

Słownik Tematyczny

Poznaj słownictwo tematyczne, które przyda się Tobie do poszerzania słownictwa i jeszcze lepszego opanowania nowych słów w języku angielskim.

Lekcje

Człowiek – Cechy charakteru Człowiek – Części ubrań Człowiek – Czasowniki dotyczące ubioru Człowiek – Dane osobowe Człowiek – Materiały do ubrań Człowiek – Opisywanie budowy ciała Człowiek – Opisywanie twarzy Człowiek – Opisywanie wieku Człowiek – Opisywanie włosów Człowiek – Opisywanie wyglądu zewnętrznego Człowiek – Opisywanie wzrostu Człowiek – Rodzaje ubrań Człowiek – Rodzaje butów Człowiek – Style ubioru Człowiek – Uczucia i emocje Edukacja – Miejsca w szkole Edukacja – Typy szkół Edukacja – Oceny i egzaminy Edukacja – Pracownicy szkolni i uczniowie Edukacja – Przedmioty szkolne Edukacja – Przybory szkolne Edukacja – Przymiotniki do opisywania uczniów i nauczycieli Edukacja – Zwroty związane z edukacją Edukacja – Życie szkolne Kultura – Film Kultura – Inne zwroty związane z kulturą Kultura – Literatura Kultura – Muzyka Kultura- Środki masowego przekazu Kultura – Pojęcia ogólne    Kultura – Przymiotniki opisujące dzieła sztuki Kultura – Sztuka plastyczna Kultura – Teatr Miejsce zamieszkania – Części domu Miejsce Zamieszkania – Meble w pokoju dziennym Miejsce Zamieszkania – Meble i wyposażenie kuchenne Miejsce zamieszkania – Meble i wyposażenie łazienki Miejsce Zamieszkania – Meble w sypialni Miejsce zamieszkania – Położenie Miejsce zamieszkania – Przymiotniki do opisywania budynków i wnętrz Miejsce Zamieszkania – Przymiotniki do opisywania okolicy Miejsce Zamieszkania – Wyposażenie ogólne Miejsce Zamieszkania – Opisywanie lokalizacji Nauka i technika – Dziedziny nauki i naukowcy Nauka i technika – Komputery Nauka i technika – Inne zwroty związane z nauką i techniką Nauka i technika – Nauki ścisłe i przyrodnicze Nauka i technika – Praca naukowca Nauka i technika – Technika Nauka i technika – Telefon komórkowy Podróżowanie i turystyka – Czasowniki złożone dotyczące podróży Podróżowanie i turystyka – Ekwipunek Podróżnika Podróżowanie i turystyka – Miejsca, czynności i atrakcje wakacyjne Podróżowanie i turystyka – Podróżowanie Podróżowanie i turystyka – Rodzaje wakacji Podróżowanie i turystyka – Środki transportu i miejsca Podróżowanie i turystyka – Wskazywanie drogi Podróżowanie i turystyka – Zakwaterowanie na wakacjach Praca – Czasowniki opisujące obowiązki w pracy Praca – Ludzie w pracy Praca – Miejsca pracy Praca – Poszukiwanie pracy Praca – Przymiotniki związane z pracą Praca – Przymiotniki opisujące pracowników Praca – Rodzaje zatrudnienia Praca – Wynagrodzenie Praca – Zawody Praca – Zwroty związane z pracą Sport – Dyscypliny sportowe Sport – Ludzie w sporcie Sport – Miejsca sportowe Sport – Sporty ekstremalne Sport – Sprzęt sportowy Sport – Współzawodnictwo Sport – Zwroty związane ze sportem Świat przyrody – Anatomia roślin Świat przyrody – Części ciała zwierząt Świat przyrody – Czynności wykonywane przez zwierzęta Świat przyrody – Kierunki świata Świat przyrody – Klęski żywiołowe Świat przyrody – Krajobraz Świat przyrody – Miejsca, w których żyją zwierzęta Świat przyrody – Owady Świat przyrody – Pogoda Świat przyrody – Ptaki Świat przyrody – Rodzaje zwierząt Świat przyrody – Zagrożenia i ochrona środowiska Świat przyrody – Zwierzęta domowe Świat przyrody – Zwierzęta dzikie Świat przyrody – Zwierzęta gospodarskie Świat przyrody – Zwierzęta morskie Świat przyrody – Zwroty związane ze zwierzętami i środowiskiem Zakupy i usługi – Kupowanie ubrań Zakupy i usługi – Pieniądze Zakupy i usługi – Reklama Zakupy i usługi – Rodzaje sklepów Zakupy i usługi – Składanie reklamacji Zakupy i usługi – Usługi i miejsca usługowe Zakupy i usługi – W sklepie Zakupy i usługi – Zwroty związane z zakupami i usługami Zdrowie – Choroby Zdrowie – Inne zwroty Zdrowie – Kontuzje Zdrowie – Leczenie Zdrowie – Narządy wewnętrzne Zdrowie – Objawy Zdrowie – Służba zdrowia Zdrowie – Uzależnienia Zdrowie – Zdrowy tryb życia Życie prywatne – Czas wolny Życie prywatne – Czynności codzienne Życie prywatne – Etapy życia Życie prywatne – Konflikty i problemy Życie prywatne – Małżeństwo i inne związki Życie prywatne – Rodzina Życie prywatne – Święta i uroczystości Życie społeczne – Pomoc społeczna Życie społeczne – Inne zwroty związane z życiem społecznym Życie społeczne – Prawo i ściganie przestępców Życie społeczne – Przestępcy i przestępstwa Życie społeczne – Problemy  społeczne Życie społeczne – Struktura państwa i urzędy Żywienie – Ilości i opakowania Żywienie – Inne produkty Żywienie – Inne zwroty związane z żywieniem Żywienie – Nakrycie stołu Żywienie – Napoje Żywienie – Owoce Żywienie – Potrawy Żywienie – Posiłki Żywienie – Produkty mleczne Żywienie – Produkty zbożowe Żywienie – Przygotowanie potraw Żywienie – Przymiotniki opisujące żywność Żywienie – Rodzaje mięsa Żywienie – Ryby i owoce morza Żywienie – Składniki odżywcze Żywienie – Słodycze Żywienie – Warzywa Żywienie – W restauracji

Konwersacje (A1-A2)

Wy tym module obejrzysz nagrania z konwersacji po angielsku, które są prowadzone z Kursantami. Każda lekcja konwersacyjna jest prowadzona na żywo i omawia konkretny temat podczas lekcji.

Lekcje

Konwersacje (A1-A2) – 50 przydatnych angielskich zwrotów Konwersacje (A1-A2) – Celebryci Konwersacje (A1-A2) – Cyfrowe nawyki dla różnych pokoleń Konwersacje (A1-A2) – Czas wolny Konwersacje (A1-A2) – Czynności w czasie wiosny i lata Konwersacje (A1-A2) – Dobre i złe nawyki Konwersacje (A1-A2) – Dom Konwersacje (A1-A2) – Doświadczenia życiowe Konwersacje (A1-A2) – Edukacja Konwersacje (A1-A2) – E-maile i wiadomości tekstowe Konwersacje (A1-A2) – Etapy życia Konwersacje (A1-A2) – Filmy Konwersacje (A1-A2) – Gotowanie Konwersacje (A1-A2) – Hobby i zainteresowania Konwersacje (A1-A2) – Idiomy angielskie Konwersacje (A1-A2) – Jedzenie i gotowanie Konwersacje (A1-A2) – Jedzenie na mieście Konwersacje (A1-A2) – Kultura i rozrywka (1) Konwersacje (A1-A2) – Kultura i rozrywka (2) Konwersacje (A1-A2) – Jesień Konwersacje (A1-A2) – Mówienie o uczuciach (cz. 1) Konwersacje (A1-A2) – Mówienie o uczuciach (cz. 2) Konwersacje (A1-A2) – Na lotnisku Konwersacje (A1-A2) – Na przystanku autobusowym lub dworcu kolejowym Konwersacje (A1-A2) – Nauka Konwersacje (A1-A2) – Organizowanie przyjęć i życie towarzyskie Konwersacje (A1-A2) – Odwiedzanie przyjaciół Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie ludzi od stóp do głów (Cz. I) Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie ludzi od stóp do głów (Cz. II) Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie siebie Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie siebie (Cz. 2) Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie zdjęć (cz. 1) Konwersacje (A1-A2) – Opisywanie zdjęć (cz. 2) Konwersacje (A1-A2) – Pieniądze i wydatki Konwersacje (A1-A2) – Pieniądze i zakupy Konwersacje (A1-A2) – Pisanie emaila do przyjaciela Konwersacje (A1-A2) – Podróżowanie Konwersacje (A1-A2) – Pomaganie innym Konwersacje (A1-A2) – Praca (Cz. 1) Konwersacje (A1-A2) – Praca (Cz. 2) Konwersacje (A1-A2) – Praca (Cz. 3) Konwersacje (A1-A2) – Prace wokół domu Konwersacje (A1-A2) – Przedstawianie się i prowadzenie krótkiej rozmowy Konwersacje (A1-A2) – Pytanie o wskazówki Konwersacje (A1-A2) – Restauracje i jedzenie na mieście (1) Konwersacje (A1-A2) – Restauracje i jedzenie na mieście (2) Konwersacje (A1-A2) – Rodzina i przyjaciele Konwersacje (A1-A2) – Rodzina i relacje Konwersacje (A1-A2) – Rozmawianie na temat pracy Konwersacje (A1-A2) – Rozrywka Konwersacje (A1-A2) – Szkoła i nauka Konwersacje (A1-A2) – Sen Konwersacje (A1-A2) – Sen i życie nocne Konwersacje (A1-A2) – Spotkania towarzyskie Konwersacje (A1-A2) – Stres Konwersacje (A1-A2) – Święta Bożego Narodzenia (1) Konwersacje (A1-A2) – Święta Bożego Narodzenia (2) Konwersacje (A1-A2) – Sytuacje życiowe Konwersacje (A1-A2) – The Internet (1) Konwersacje (A1-A2) – The Internet (2) Konwersacje (A1-A2) – The Internet (3) Konwersacje (A1-A2) – Turystyka i podróże Konwersacje (A1-A2) – Urządzenia i technologia Konwersacje (A1-A2) – W banku Konwersacje (A1-A2) – W biurze podróży Konwersacje (A1-A2) – W kinie Konwersacje (A1-A2) – Wakacje (1) Konwersacje (A1-A2) – Wakacje (2) Konwersacje (A1-A2) – Wakacje (3) Konwersacje (A1-A2) – Wakacyjne plany Konwersacje (A1-A2) – Wartości w życiu Konwersacje (A1-A2) – Warzywa i owoce Konwersacje (A1-A2) – Wielkanoc (1) Konwersacje (A1-A2) – Wielkanoc (2) Konwersacje (A1-A2) – Wiosna i zajęcia wiosenne Konwersacje (A1-A2) – Wiosna (2) Konwersacje (A1-A2) – Wizyty u lekarza Konwersacje (A1-A2) – Wyrażanie opinii (1) Konwersacje (A1-A2) – Wyrażanie opinii (2) Konwersacje (A1-A2) – Zakupy Konwersacje (A1-A2) – Zakupy i ubrania Konwersacje (A1-A2) – Zajęcia na zewnątrz i sport Konwersacje (A1-A2) – Zasady Konwersacje (A1-A2) – Zdrowie Konwersacje (A1-A2) – Zdrowy i niezdrowy styl życia Konwersacje (A1-A2) – Zdrowy tryb życia Konwersacje (A1-A2) – Zima i zajęcia zimowe Konwersacje (A1-A2) – Zmiany w życiu Konwersacje (A1-A2) – Zwierzęta Konwersacje (A1-A2) – Życie domowe Konwersacje (A1-A2) – Życie w mieście czy na wsi?

Konwersacje (B1-B2)

Wy tym module obejrzysz nagrania z konwersacji po angielsku, które są prowadzone z Kursantami. Każda lekcja konwersacyjna jest prowadzona na żywo i omawia konkretny temat podczas lekcji.

Lekcje

Konwersacje (B1-B2) – Advertising Konwersacje (B1-B2) – Animals & Pets Konwersacje (B1-B2) – Are women smarter than men? Konwersacje (B1-B2) – Books Konwersacje (B1-B2) – Books & Reading Konwersacje (B1-B2) – British Food Konwersacje (B1-B2) – Can You Live Without Technology? Konwersacje (B1-B2) – Celebrating Christmas Konwersacje (B1-B2) – Celebrating The New Year Konwersacje (B1-B2) – Change Konwersacje (B1-B2) – Christmas in Poland vs the UK Konwersacje (B1-B2) – City Life Konwersacje (B1-B2) -Climate Change Kowersacje (B1-B2) – Climate Change & Global Warming Konwersacje (B1-B2) – Comfort Food Konwersacje (B1-B2) – Conflict vs Diplomacy Konwersacje (B1-B2) – Conservative or Liberal Society? Konwersacje (B1-B2) – Countries I’ve Visited and Would Like to Visit Konwersacje (B1-B2) – Creativity Konwersacje (B1-B2) – Crime (1) Konwersacje (B1-B2) – Crime (2) Konwersacje (B1-B2) – Culture Konwersacje (B1-B2) – Cultural Pastimes Konwersacje (B1-B2) – Dealing with Problems Konwersacje (B1-B2) – Diet & Healthy Lifestyle Konwersacje (B1-B2) – Dilemmas Konwersacje (B1-B2) – Donating Organs to Others Konwersacje (B1-B2) – Dreams and Their Meaning Konwersacje (B1-B2) – Easter (1) Konwersacje (B1-B2) – Easter (2) Konwersacje (B1-B2) – Eating at Restaurants Konwersacje (B1-B2) – Embarrassing Moments Konwersacje (B1-B2) – English vs Polish Cuisine Konwersacje (B1-B2) – Experiences that Shape our Lives Konwersacje (B1-B2) – First Dates Konwersacje (B1-B2) – Food Konwersacje (B1-B2) – Free Time Konwersacje (B1-B2) – Games Konwersacje (B1-B2) – Generation Z & Relationships Konwersacje (B1-B2) – Gossip Konwersacje (B1-B2) – Healthcare Konwersacje (B1-B2) – Hobbies Konwersacje (B1-B2) – Holidays Konwersacje (B1-B2) – Holidays & Celebrations Konwersacje (B1-B2) – Home Konwersacje (B1-B2) – Horoscopes Konwersacje (B1-B2) – Household items Konwersacje (B1-B2) – How do you like to travel? Konwersacje (B1-B2) – How do you relax? Konwersacje (B1-B2) – Idols & Role Models Konwersacje (B1-B2) – Inventions Konwersacje (B1-B2) – Is the world in chaos? Konwersacje (B1-B2) – Jobs & Occupations Konwersacje (B1-B2) – Legalization Konwersacje (B1-B2) – Life Konwersacje (B1-B2) – Life Experiences Konwersacje (B1-B2) – Living on a Desert Island Konwersacje (B1-B2) – Manners Konwersacje (B1-B2) – Materialism in Today's Society Konwersacje (B1-B2) – Meeting People Konwersacje (B1-B2) – Money & Spending Konwersacje (B1-B2) – Motivation Konwersacje (B1-B2) – Moving Abroad Konwersacje (B1-B2) – Music I Like & Dislike Konwersacje (B1-B2) – Pancake Day Konwersacje (B1-B2) – People's Personalities Konwersacje (B1-B2) – Pets Kowersacje (B1-B2 ) – Planning or Being Spontaneous Konwersacje (B1-B2) – Public Holidays Konwersacje (B1-B2) – Repair or Throw Away? Konwersacje (B1-B2) – Responsibilities Konwersacje (B1-B2) – Social Media Konwersacje (B1-B2) – Sport & Physical Activities Konwersacje (B1-B2) – Stereotypes Konwersacje (B1-B2) – Stress Konwersacje (B1-B2) – Style & Fashion Trends Konwersacje (B1-B2) – Spring Konwersacje (B1-B2) – Taking Risks Konwersacje (B1-B2) – Television Konwersacje (B1-B2) – Time Konwersacje (B1-B2) – The Environment & Pollution Konwersacje (B1-B2) – The Great Outdoors Konwersacje (B1-B2) – The Internet (1) Konwersacje (B1-B2) – The Internet (2) Konwersacje (B1-B2) – The Winter Olympics Konwersacje (B1-B2) – Traditional Romance in the Modern World Konwersacje (B1-B2) – Travel Konwersacje (B1-B2) – Unrealistic Perceptions of People Konwersacje (B1-B2) – Using Computers Konwersacje (B1-B2) – What I Like Most about Poland Konwersacje (B1-B2) – What is Beauty? Konwersacje (B1-B2) – What Is Your Favourite Book, Film, Music etc? Konwersacje (B1-B2) – What’s Your Dream Job? Konwersacje (B1-B2) – What do you do when you have trouble sleeping? Konwersacje (B1-B2) – Where do you see yourself in five years? Konwersacje (B1-B2) – Who or what do you love? Konwersacje (B1-B2) – Work-Life Balance

Poprzedni

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka