PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI W JĘZYKU ANGIELSKIM – Tworzenie i rodzaje przysłówków – Enspresso #36

Favorite

ENSPRESSO to cotygodniowy live z językiem angielskim, który prowadzimy w naszej grupie na Facebooku.

Podoba Ci się ten odcinek? Subskrybuj nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach!


Dzisiaj mówimy o przymiotnikach i przysłówkach w języku angielskim. Skupimy się na ogólnych informacjach dotyczących przymiotników, natomiast więcej powiemy też o tworzeniu przysłówków i ich pozycji w zdaniu.1. PRZYMIOTNIKI I ICH POZYCJA W ZDANIU


Przymiotniki w języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, opisują rzeczowniki.


Przymiotniki (Adjectives) mogą mieć różne końcówki, spójrzmy na przykłady:


beautiful – piękna/piękny


handsome – przystojny


attractive – atrakcyjny


honest – uczciwy


patient – cierpliwy


deep – głęboki


dry – suchy


modern – nowoczesny


happy – szczęśliwy


perfect – idealny


famous – słynny, znany


confidential – poufny


careless – beztroski


high – wysoki


reliable – niezawodny


interesting – interesujący


interested – zainteresowany


secondary – drugorzędny


selfish – samolubny


hot – gorący, itd.


Jak widać na powyższych przykładach, przymiotniki w języku angielskim mogą mieć różne końcówki i nie ma jednej zasady, która pomogłaby nam w tworzeniu ich od innych wyrazów. Tworzenie przymiotników może być oddzielnym tematem na ENSPRESSO i na pewno warto będzie ten temat poruszyć. Na ten moment ważne jest, żebyś zapamiętała/zapamiętał, że nie mają one jednej, charakterystycznej końcówki.


Przymiotniki zazwyczaj występują w zdaniu przed rzeczownikiem lub tuż po nim i po czasowniku. Najłatwiej będzie to przedstawić na przykładach:


This is a beautiful dress. (To jest piękna sukienka.)


This dress is beautiful. (Ta sukienka jest piękna.)


These are really big houses. (To są naprawdę duże domy.)


These houses are big. (Te domy są duże.)


She is a nice girl. (Ona jest miłą dziewczyną.)


This girl is nice. (Ta dziewczyna jest miła.)


This is an aggressive dog. (To jest agresywny pies.)


Their dog is aggressive. (Ich pies jest agresywy.)


Warto jeszcze zaznaczyć, że jeżeli przymiotnik występuje przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej to przedimek a/an, który normalnie wstawilibyśmy przed danym rzeczownikiem stawiamy przed przymiotnikiem (lub przymiotnikami) opisującym (opisującymi) dany rzeczownik (możesz to zauważyć w przykładach powyżej).2. PRZYMIOTNIKI Z KOŃCÓWKĄ ‘–ING’ ORAZ ‘-ED’


Chociaż nie chcemy skupiać się teraz na wyjaśnieniu pochodzenia większości końcówek przymiotników, to na pewno warto zauważyć grupę przymiotników, które mogą mieć dwie różne końcówki – ‘ing’ lub ‘ed’. Końcówka tych przymiotników zmienia ich znaczenie.


Przymiotniki zakończone na ‘-ed’ opisują uczucia i jak ktoś czuje się, natomiast przymiotniki z końcówką ‘-ing’ opisują rzecz/wydarzenie/ludzi, ale nie uczucia danej osoby. Spójrzmy na przykłady:


interested – zainteresowany


He is interested in my idea. (On jest zainteresowany moim pomysłem.)


interesting – interesujący


This is an interesting idea. (To jest interesujący pomysł.)


She was amazed! (Ona była zachwycona!)


The idea was amazing! (Pomysł być zachwycający/niesamowity!)


I will be annoyed if my car breaks down again. (Będę zdenerwowany jeżeli mój samochód popsuje się ponownie.)


They are really annoying. (Oni są naprawdę denerwujący.)3. KOLEJNOŚĆ PRZYMIOTNIKÓW W ZDANIU OSASCOMP/OPSASHCOMP


Jeżeli w zdaniu występuje więcej niż jeden przymiotnik opisujący dany rzeczownik, to warto zastosować zasadę kolejności występowania przymiotników. Napisaliśmy, że warto to robić, ponieważ jeżeli pomylisz się i wstawisz przymiotniki w innej kolejności niż mówi ta zasada to też nic się nie stanie, ale warto pamiętać, że na egzaminie będzie to zazwyczaj uznane jako błąd. W rozmowie po angielsku nie musisz aż tak się przejmować, chociaż wiadomo, że warto wypowiadać się poprawnie i zgodnie z zasadami.


Co znaczy to tajemnicze OSASCOMP lub OPSASHCOMP? Taki akronim zdecydowanie pomoże nam we wstawieniu przymiotników w odpowiedniej kolejności.


O/OP – opinion (opinia), np. nice/great/funny


S – size (rozmiar), np. big/small/enormous


A – age (wiek), np. old/young/middle-aged


S/SH – shape (kształt), np. round/square/triangle


C – colour (kolor), np. green/yellow/brown


O – origin (pochodzenie), np. Polish/American/Italian


M – material (materiał, z  którego jest coś wykonane), np. wooden/silk/plastic


P – purpose (cel – do czego coś służy), np. gardening/skiing/cycling


Spójrzmy na przykład:


A beautiful, short, new, oval, black, Italian, silk, everning dress. (Piękna, krótka, owalna, czarna, włoska, jedwabna, wieczorowa sukienka.)


Oczywiście powyższy przykład jest przesadzony, zazwyczaj nie wypisujemy aż tak wielu przymiotników do jednego rzeczownika. Jednak warto pamiętać, że nawet jeżeli wstawimy 2 przymiotniki do opisania jednego rzeczownika, to warto je wstawić zgodnie z powyższą kolejnością.4. TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW


Przysłówki służą do opisywania czasowników, przymiotników oraz innych przysłówków.


Regularne przysłówki tworzymy poprzez dodanie końcówki ‘–ly’ do przymiotnika, np.


beautiful – beautifully (piękny – pięknie)


quick – quickly (szybki – szybko)


nice – nicely (miły – miło)


Jeżeli przymiotnik kończy się na ‘–y’, to zmieniamy ‘–y’ na ‘i’ i dodajemy ‘–ly’, np.


angry – angrily (zły – złośliwie/ze złością)


happy – happily (szczęśliwy – szczęśliwie)


Jeżeli przymiotnik kończy się na ‘–e’ to wymieniamy ‘–e’ na ‘–y’:


terrible – terribly (okropny – okropnie)


Natomiast przy słowach zakończonych na ‘–ic’ dodajemy końcówkę ‘–ally’:


tragic – tragically (tragiczny – tragicznie)


Spójrzmy na kilka przykładów:


Her voice is beautiful. (Jej głos jest piękny.)


She sings beautifully. (Ona śpiewa pięknie.)


He is really angry. (On jest naprawdę zły/zezłoszczony.)


He spoke angrily. (On mówił ze złością.)5. PRZYSŁÓWKI NIEREGULARNE


Kilka (ale na szczęście niewiele) przysłówków jest nieregularnych w języku angielskim. Są to zazwyczaj przysłówki, które mają takie same formy jak przymiotniki. Spójrzmy na przykłady:


fast – fast (szybki – szybko)


late – late (późny – późno)


It was a late train. (To był późny pociąg. – przymiotnik)


They arrived late. (Oni przyjechali późno. – przysłówek)


UWAGA! Istnieje słowo lately i oznacza ono ‘ostatnio’.


What are you up to lately? (Czym się ostatnio zajmujesz?)


hard – hard (ciężki – ciężko)


The exam was hard. (Egzamin był ciężki. – przymiotnik)


They worked really hard. (Oni pracowali naprawdę ciężko. – przysłówek)


UWAGA! Istnieje słowo ‘hardly’, ale oznacza ono ‘ledwie, prawie wcale’.


I could hardly undersatnd him. (Ledwo mogłam go zrozumieć.)


cold – cold (zimny – zimno)


good – well (dobry – dobrze)6. RODZAJE PRZYSŁÓWKÓW I ICH POZYCJA W ZDANIU


Mamy różne rodzaje przysłówków w języku angielskim, które jednocześnie będą determinowały, w jakim miejscu w zdaniu je wstawiamy, spójrzmy poniżej:


a. Adverbs of time (Przysłówki czasu)


np.: yesterday, tomorrow, last week, later, soon, two days ago, in the morning, etc.


Występują one zazwyczaj na końcu zdania (chociaż czasem też możemy użyć ich na początku zdania.)


I went to Paris two days ago. (Pojechałam do Paryża 2 dni temu.)


She visited me yesterday. (Ona odwiedziła mnie wczoraj.)


Czasem mogą one też występować w środku zdania, dzieje się tak z przysłówkami already, duringjust.


I’ve already/just finished my hoemwork. (Ja już/właśnie skończyłam pracę domową.)


I will visit Paris during my stay in France. (Odwiedzę Paryż podczas mojego pobytu we Francji.)


 b. Adverbs of frequency (Przysłówki częstotliwości)


np.: always, usually, sometimes, never, rarely, seldom, etc.


Wstawiamy je w środku zdania, przed głównym czasownikiem, lub po czasowniku ‘to be’:


I always visit my parents at Christmas. (Zawsze odwiedzam rodziców w Święta Bożego Narodzenia.)


She is never late. (Ona nigdy nie jest spóźniona.)


Jendak zdarzają się przypadki takich przysłówków, których użyjemy pod koniec zdania, np.: from time to time:


I go to the cinema from time to time. (Od czasu do czasu chodzę do kina.)


c. Adverbs of place (Przysłówki miejsca)


np.: here, there, everywhere, in, out, below, etc.


Występują one w środku lub na końcu zdania.


Our dog is sleeping in the basket. (Nasz pies śpi w koszyku.)


Let’s drink some coffee here. (Wypijmy tutaj kawę.)


d. Adverbs of manner (Przysłówki sposobu)


np.: angrily, bravely, nicely, freely, fast, slowly, well, etc.


He spoke angrily. (On mówił ze złością.)


They drove slowly. (Oni jechali powoli.)


W zdaniu występują one zazwyczaj po czasowniku głównym, chociaż zdarzają się też przypadki wstawienia ich przed czasownikiem, zależy też co chcemy podkreślić w zdaniu:


They quickly run after the thief. (Oni szybko pobiegli za złodziejem.)


e. Adverbs of degree (Przysłówki stopnia)


np.: absolutely, really, almost, pretty, etc.


Wstawiamy je zazwyczaj przed wyrazem, który modyfikują:


I absolutely love my job. (Ja absolutnie kocham moją pracę.)


The film was really funny! (Film był naprawdę śmieszny.)Zapraszamy Ciebie do obejrzenia lub wysłuchania całego odcinka ENSPRESSO, w którym znajdziesz więcej przykładów zdań.


Jeżeli masz jakieś pytanie na kolejne odcinki ENSPRESSO, to śmiało je zadaj w komentarzach, a my damy Tobie znać w którym odcinku jest odpowiedź na Twoje pytanie.


Link do grupy na Facebooku, w której prowadzimy ENSPRESSO:


>Pozytywna nauka angielskiego!<<Serdecznie zapraszamy Ciebie do naszego programu do nauki języka angielskiego online ‘Angielski od zera do bohatera’. Jest to ciągle rosnąca platforma z lekcjami języka angielskiego. Dodatkowo, co tydzień otrzymujesz zaproszenia na lekcje na żywo, które również są nagrywane, więc nawet jeżeli nie możesz być na żywo to możesz obejrzeć nagrania:


>>Angielski od zera do bohatera<<

Dodaj komentarz

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka