off the hook

I was supposed to go to some boring seminar yesterday but luckily my car broke down so I was off the hook. Czy chciałbyś dowiedzieć się, co oznacza haczyk? Jeśli 
read more