Lekcja 27.2 – Giving Advice & Suggestions

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz nauczyć się mówić po angielsku o różnych sugestiach i poradach, jak je dawać oraz o nie pytać, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, oraz budować praktyczne zdania związane z tym tematem na wyższym poziomie zaawansowania? Jeżeli tak, to zapraszamy do obejrzenia nagrania tej lekcji!Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jaki jest najlepszy sposób dla nas nauki języka angielskiego i jak przyjmować/analizować porady i sugestie, które otrzymujemy od innych na ten temat.

Lesson tags: coaching językowy, giving advice, giving suggestions, had best do, had better do, pytanie o porady po angielsku, should be, should have done, udzielanie porad po angielsku, udzielanie sugestii po angielsku
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 27 - Poziom B1 - Wealth