Lekcja 18.9 – Wyrażenia przyimkowe z przymiotnikami

Length: 67 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz nauczyć się jak rozwijać zdania i budować bardziej urozmaicone struktury w języku angielskim? Pomoże Tobie w tym poznanie przydatnych i praktycznych połączeń przymiotników z przyimkami. Połączenia wyrazowe są bardzo ważne w języku angielskim i warto uczyć się ich i zapamiętywać. Na pewno pomoże Tobie w tym ta lekcja! Zapraszamy! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, dlaczego w języku angielskim ważne jest uczenie się całych połączeń wyrazowych, czyli kolokacji, i jak pomoże nam to w rozwijaniu naszych umiejętności językowych.