Czynności codzienne

Ta strona zawiera typowe zwroty używane przy rozmowie o rutynach.

Wyrażenia czasownikowe

Angielski Polski
to abandon a routine porzicić rutynę
to air the room out wietrzyć pokój
to answer the telephone odebrać telefon
to brush one’s teeth umyć zęby
to buy a newspaper kupić gazetę
to check email przejrzeć poczte
to clean the flat / house sprzątać mieszkanie / dom
to collect the children from kindergarten / preschool odebrać dzieci z przedszkola
to collect the children from school odebrać dzieci ze szkoły
to comb one’s hair uczesać się
to come back from school wrócić z szkoły
to come back from work wrócic z pracy
to deviate from a routine odbiegać od rutyny
to do exercise gimnastykować się
to do homework odrabiać lekcje
to do the housework / the chores wykonać prace domowe
to do the shopping zrobić zakupy
to drive to work jechać do pracy (samochodem)
to eat a sandwich zjeść kanapkę
to empty the trash can / rubbish bin opróznić kosz na śmieci
to fall into a routine wpaść w rutynę
to finish class skończyć lekcje
to finish work skonczyć pracę
to follow a routine postępować rutynowo
to get (down) to work zabrać się do pracy
to get dressed ubrać się
to get home form work / school przyjść do domu ze szkoły / pracy
to get out of bed wśtać z łóżka
to get ready for bed przygotować się do snu
to get to work dotrzeć do pracy
to get to school dotrzeć do szkoły
to get up wstać
to go by train pojechać pociągiem
to go jogging / running pójść pobiegać
to go for a walk pójść na spacer
to go home pójść do domu
to go to bed pójść do łóżka
to go to school by bus pojechać do szkoły autobusem
to go to the pub pójść do pubu
to go to the toilet pójść do toalety
to go to work by car pojechać do pracy samochodem
to go to work by public transit pojechać do pracy komunikacją miejską
Angielski Polski
to have / eat breakfast zjeść śniadanie
to have / eat dinner zjeść obiad
to have / eat lunch zjeść lunch
to have / eat supper zjeść kolację
to have / take a bath wziąć kąpiel
to have / take a shower wziąć pryśnić
to have a (cup of) coffee wypić kawę
to have a break mieć przerwę
to have a chat gawędzić
to have a coffee / lunch break zrobić sobie przerwę na kawę / lunch
to have a snack prekąsić coś
to have friends over przyjmować przyjaciół
to have something to eat zjeść coś
to listen to music / the radio słuchać muzyki / radia
to make a cup of tea przygotować herbatę
to make the bed ścielić łózko
to make up / to put on make up malować się (mołożyć makijaż)
to observe a routine przestrzegać rutyny
to open letters otworzyć listy
to play (an instrument / a game / a sport) grać (na instrumencie/ w gre / w sport)
to pray modlić się
to put on a coat nałożyć palto
to put out the milk bottles wystawić butelki na mleko
to read a bedtime story poczytać na dobranoc
to read in bed poczytać w łóżku
to rest odpoczywać
to say goodbye pożegnać się
to say goodnight powiedzić dobranoc
to say hello przywitać się
to shave golić się
to start work zacząć pracę
to take off one’s coat zdjąć palto
to take the children to preschool odprowadzić dzieci do przedszkola
to take the children to school odprowazić dzieci do szkoły
to turn off the light zgasić światło
to wait for the bus czekać na autobus
to wait for the train czekać na pociąg
to wake up obudzić się
to walk the dog wyprowadzić psa
to wash myć się
to watch television oglądać televizję
to watch the news oglądać wiadomości

Wyrażenia przymiotnikowe

Angielski Polski
as a rule (of thumb) z reguły
daily / everyday codziennie / codzienny
day in day out / day after day dzień po dniu
dull /boring nudny
early wcześnie
established routine ustalona rutyna
except on Sundays z wyjątkiem niedzieli
except on weekends z wyjątkiem weekendów
how often…? jak często…?
in the afternoon po półudniu
in the evening wieczorem
in the morning rano
late póżno
monotonous monotonny
Angielski Polski
most days w większość dni
never nigdy
occasionally okazjonalnie
often często
once a day raz dziennie
relaxed luży / swobodny
routine / routinely rutynowy / rutynowo
seldom / rarely rzadko
sometimes czasami
strict ścisły
three times a day trzy razy dziennie
twice a day dwa razy dzienne
usually zazwyczaj