Ta strona zawiera pożyteczne słownictwo, typowe zdania i przykładowe rozmowy w banku.

Przydatne Słownictwo

Angielski Polski
A change of address Zmiana adresu
Account Rachunek/konto
Additional charges /Additional fees Dodatkowe opłaty
ATM / Automated Teller Machine /Bank machine / Cash machine / Cashpoint machine Bankomat
Balance Saldo (stan konta)
Bank card Karta bankowa
Bounce Odmowa (wykonania transakcji przez bank)
Business account Konto biznesowe
Buy currency Kupować walutę
Cashier Kasjer
Cheque Czek
Checking account / Current account Rachunek bieżący
Cheque book Książka czekowa
Close an account Zamknąć konto
Coins Monety
Commercial banking Bankowość komercyjna
Credit card Karta kredytowa
Currency Waluta
Debit card Karta debetowa
Denominaton Wartość nominalna (waluty)
Deposit Wpłata/ depozyt w banku
Driving license / Driver’s license Prawo jazdy
Exchange Wymiana walut
Exchange rate Kurs wymiany walut
Foreign currency Waluta obca
Financial manager Manager finansowy
Funds Fundusze, środki
Identification / ID Dowód osobisty
Interest Odsetki
Interest rates Stopa procentowa
Internet banking Bankowość internetowa
Insufficient funds Niewystarczające środki na koncie
Investment Inwestycja
Investment banking Bankowość inwestycyjna
Joint account Wspólne konto
Loan Pożyczka
Merchant services Usługi handlowe
Money Pieniądze
Mortgage Hipoteka, kredyt hipoteczny
Notes Banknoty
Open an account Otworzyć rachunek w banku
Overdraw Przekroczyć stan konta, zrobić debet
Overdraft protection Ochrona/zabezpieczenie przed przekroczeniem stanu konta/debetem
Passport Paszport
Pay Płacić
Payment Opłata
Password Hasło
Personal account Rachunek osobisty
Personal banking Bankowość osobista
PIN number Numer PIN
Transaction Transakcja
Transfer / wire Przelew
Regulations Przepisy
Savings account Rachunek oszczędnościowy
Service chargé / Service fee Opłata za usługę
Sell currency Sprzedawać walutę
Standing order Zlecenie stałe
Statement Zestawienie, wyciąg bankowy

Umówienie się na spotkanie

Angielski Polski
Hello, I’d like to make an appointment. Dzień dobry, chciałbym umówić się na spotkanie.
I’d like to meet in order to set up an account. Chciałbym spotkać w celu otwarcia konta.
Do you already have an account with us? Czy już ma Pani/Pan konto w naszym banku?
What kind of account would you like to open? Business or Personal? Jaki rodzaj konta chciałaby Pani/chciałby Pan otworzyć? Biznesowe czy osobiste?
Can you tell me which branch is nearest to you? Czy może mi Pani/Pan powiedzieć, który oddział jest najbliżej Pani/Pana?
Which branch would you like to meet at? W którym oddziale chciałaby Pani/chciałby Pan się spotkać?
I think the Tottenham Court Road branch is closest to me. Myślę, że mam najbliżej do oddziału Tottenham Court Road.
What day/time would be best for you? Jaki dzień i jaka godzina są najlepsze dla Ciebie?
When can you come in to see us? Kiedy może Pani/Pan przyjść do nas na spotkanie?
Do you have any available appointments on Friday? Czy macie jakieś wolne terminy na piątek?

Powitanie

Angielski Polski
Hello! How can I help you today? Dzień dobry! Jak mogę Pani/Panu dzisiaj pomóc?
What can I do for you today? W czym mogę pomóc?
Do you have an appointment? Czy jest Pani umówiona/Pan umówiony na spotkanie?
I’m sorry, you have to make an appointment. Przykro mi, ale musi się Pani/Pan umówić na spotkanie.
I have an appointment with Mrs. Walker. Jestem umówiona/umówiony na spotkanie z Panią Walker.
He’s with someone at the moment. Do you mind waiting? Jest w trakcie spotkania, czy może Pani/Pan poczekać?
Please have a seat. She’ll be right with you. Proszę usiąść. Za chwilkę się Panem/Panią zajmie.

Zamawianie usług

Angielski Polski
I’d like to open a personal account. Chciałabym/chciałbym otworzyć konto osobiste.
I need to open a business account. Muszę otworzyć konto biznesowe.
I’m looking for a small business loan. Szukam pożyczki dla małych przedsiębiorstw.
I’d like to report a stolen credit card. Chciałbym zawiadomić o skradzionej karcie.
I would like to sign up for internet banking. Chciałbym zarejestrować się do bankowości internetowej.

Wykonywanie transakcji

Angielski Polski
I’d like to make a withdrawal. Chciałbym wypłacić pieniądze z konta.
Unfortunately, there are insufficient funds in your account to make this transaction. Niestety, nie ma Pani/Pan wystarczających środków na koncie do wykonania tej transakcji.
I’d like to deposit £ 500. Chciałbym zdeponować 500 funtów.
How would you like the money? W jakich nominałach chciałaby Pani/chciałby Pan wypłacić pieniądze?
In twenties please. (twenty pound notes) Poproszę w dwudziestkach. (banknotach dwudziestofuntowych)
Could I get some smaller notes, please? Czy mogę prosić o mniejsze nominały banknotów?
I’d like to pay this in. Chciałabym/chciałbym to wpłacić na konto.
I’d like to cash this cheque. Chciałabym/chciałbym zrealizować ten czek.
I’d like to pay this cheque. Chciałabym/chciałbym zrealizować ten czek.
I’m afraid the check has bounced. Niestety, mamy odmowę realizacji tego czeku.
How long will it take for the cheque to clear? Ile to zajmie, żeby rozliczyć czek?
How much time does it usually take for the cheque to clear? Jak dużo czasu zazwyczaj zajmuje rozliczenie czeku?
Can I see some ID? Czy mogę zobaczyć Pani/Pana dokument indentyfikacyjny?
Have you got any identification? Czy ma Pani/Pan jakiś dokument identyfikacyjny?
Sure, I’ve got my ID card / driving license / passport. Oczywiście, mam swój dowód osobisty / prawo jazdy / paszport.
Your account is overdrawn. Na Pani/Pańskim koncie jest przekroczony stan konta.
How much do I have to pay in overdraft fees? Jaka jest opłata za przekroczenie stanu konta?
I’d like to transfer some money into my savings account. Chciałabym/chciałbym przelać trochę pieniędzy na moje konto oszczędnościowe.
Could you transfer $450 from my current account to my savings account? Czy może Pani/Pan przelać 450 dolarów z mojego bieżącego rachunku na rachunek oszczędnościowy?

Przy bankomacie

Angielski Polski
Please enter your PIN number. Proszę wprowadzić numer PIN.
You have entered an incorrect PIN number. Wprowadziłeś nieprawidłowy numer PIN.
Your card will be retained. Twoja karta zostanie zatrzymana.
Please contact your bank. Proszę skontaktować się ze swoim bankiem.
Would you like a receipt? Czy wydrukować potwierdzenie transakcji?
This machine is temporarily out of order. We apologize for any inconvenience. Bankomat chwilowo nie działa. Przepraszamy za niedogodności.
We are sorry but there was a problem with your transaction.
Please contact your closest branch for further details.
Przepraszamy, ale wystąpił problem z twoją transakcją. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem aby uzyskać dalsze informacje.

Przykładowe dialogi

Przykładowy dialog 1

A: I’d like to meet in order to set up an account.

B: Can I get your first and last name, please?

A: Jack Winterton.

B: Do you already have an account with us?

A: No.

B: What kind of account would you like to open?

A: A current personal account.

B: Which branch would you like to meet at?

A: The Oxford branch would be closest to where I live.

B: What day/time would be best for you?

A: Thursday at 2pm would be good for me.

B: We don’t have anything for Thursday at 2pm. There is an appointment available at 3pm, would that be ok?

A: I think I could be there by then.

B: Great, you’re all booked for Thursday at 3pm.

Przykładowy dialog 3

A: Hello, how can I help you today?

B: Hi there, I’d like to make a withdrawal from my current account.

A: Can I see some ID please?

B: Sure, here you go.

A: I see you have an account with one of our other branches.

B: Yes, that’s correct.

A: How much would you like to withdraw today?

B: € 500.

A: There you are sir, is there anything else I can do for you today?

B: No, that’ll be all. Thanks.

A: You’re welcome. Enjoy your day!

B: Thanks, you too.

Przykładowy dialog 2

A: Hello! How can I help you today?

B: I have an appointment with Mark Robinson.

A: Please have a seat. He’ll be right with you.

B: Thank you.

(five minutes later)

C: Hi there, my name’s Mark Robinson. Pleased to meet you.

B: Hi Mark, I would like to open a savings account.

C: Sure thing, right this way please.