Pytanie o drogę i udzielanie wskazówek

Ta strona zawiera użyteczne słownictwo, typowe zdania i przykładowe dialogi kiedy pytamy o drogę i udzielamy wskazówek.

Przydatne Słownictwo

Angielski Polski
Address Adres
A kilometre Kilometr
A mile Mila
At / On the corner Na rogu
At the end Na końcu
Around the corner Za rogiem
Behind Za / Z tyłu
Between Pomiędzy
Bridge Most
Bus stop Przystanek autobusowy
Close / Near Blisko
Continue Kontynuować
Crossroads / Junction / Intersection Skrzyżowanie
Direction Kierunek
Excuse me / Pardon me Przepraszam (kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę)
Far Daleko
Follow Iść za / Podążać za
Go / Head straight on (until you come to…) Idź prosto (aż dojdziesz do)
Go along Idź wzdłuż
How do I get to…? Jak mogę się dostać do…?
In front of Z przodu
It’s on your left / right To jest po twojej lewej / prawej stronie
Near Blisko
Next to Obok
Open Otwarte
Opposite Naprzeciwko
Roundabout Rondo
Take a left / right To jest po twojej lewej / prawej stronie
T-junction Skrzyżowanie w kształcie litery T
Traffic lights Sygnalizacja świetlna
Through Przez
Turn back / Go back Zawróć / Wróć
Turn left / right (into / on a street) Skręć w lewo / prawo (w ulicę)
Signpost / Sign Znak drogowy
What’s the best way to…? Jaka jest najlepsza droga do…?
Where is…? Gdzie jest…?
Wrong way Zła droga
Under Pod

Zwrócenie czyjejś uwagi

Angielski Polski
Excuse me (sir/madam) Przepraszam (Pana/Panią)
Pardon me, Przepraszam
Sorry to bother you, Przepraszam, że Pana/Panią niepokoję,
Sorry, I’m not from around here. Przepraszam, nie jestem stąd.
Sorry to bug you, I don’t know the area very well. Przepraszam,że przeszkadzam, nie znam tej okolicy zbyt dobrze

Dziękowanie komuś za pomoc

Angielski Polski
Thanks! Dzięki!
Thank you! Dziękuję!
Thanks a lot, you’ve been a great help! Dziękuję bardzo, dużo mi pomogłeś!
Thank you very much!! Bardzo dziękuję!
Many thanks! I really appreciate it. Wielkie dzięki! Naprawdę jestem wdzięczny.
Great, thanks a lot! Świetnie, wielkie dzięki!

Pytanie o drogę

Angielski Polski
I’m looking for 343 Tottenham Court Road. Szukam Tottenham Court Road numer 343.
Can you tell me where the bus station is? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest dworzec autobusowy?
Could you tell me how to get to the train station? Czy może mi Pan/Pani powiedzieć jak dostać się na dworzec kolejowy?
Do you know where the post office is? Czy wiesz, gdzie jest poczta?
Is there a McDonald’s near here? Czy jest tutaj w pobliżu McDonald’s?
How can I get to the gallery Jak mogę się dostać do galerii?
Excuse me, how do I get to the museum from here? Przepraszam, jak mogę się stąd dostać do muzeum?
Sorry to bother you, I’m looking for this address. Przepraszam, że przeszkadzam, szukam tego adresu.
Are we on the right road to Liverpool? Czy jesteśmy na dobrej drodze do Liverpool?
What’s the best way to get to the airport? Jaka jest najlepsza droga, żeby się dostać na lotnisko?
Is this the right way to Manchester? Czy to jest dobra droga do Manchester?
Do you have a map? Czy masz mapę?
Can you show me where London is on the map? Czy może mi Pan/Pani pokazać na mapie gdzie jest Londyn?
Can you show me how to get there on the map? Czy możesz mi pokazać na mapie, jak się tam dostać?
Is this the right way to Dublin? Czy to jest dobra droga do Dublina?
What’s the quickest way to the hospital? Jaka jest najszybsza droga do szpitala?
What’s the easiest way to get to the nearest supermarket from here? Jaka jest najprostsza droga, żeby dostać się do supermarketu stąd?
Where is city hall? Gdzie jest ratusz?
Can you give me directions to the nearest subway station? Czy może mi Pan/Pani dać wskazówki, jak dostać się do najbliższej stacji metra?

Pytanie, jak daleko coś się znajduje

Angielski Polski
How far is it? Jak daleko to jest?
Is it far? Czy to jest daleko?
How far is it to the train station? Jak daleko jest do dworca kolejowego?
Does it take long to get there? Czy długo to zabiera, żeby się tam dostać?
How long will it take to get there? Jak długo to zabierze, żeby się tam dostać?

Udzielanie wskazówek

Angielski Polski
The closest bank machine is this way. Najbliższy bankomat jest w tę stronę.
A gas station? The closest one is that way. Stacja benzynowa? Najbliższa jest w tę stronę.
Go down this street then take a left. Idź wzdłuż tej ulicy, później skręć w lewo.
Go up this road. Idź wzdłuż tej drogi.
Take your first left. Skręć w pierwszą ulicę w lewo.
Take the third right. Skręć w prawo w trzecią ulicę.
Continue straight ahead for about a kilometre. Idź / Jedź prosto przez około kilometr.
You’ll pass a bank on your right. Miniesz bank po prawej stronie.
It’ll be on your left / right. To będzie po twojej lewej / prawej stronie.
It’ll be straight ahead. To będzie prosto przed tobą.
Go under / over the bridge. Idź pod mostem / przez most.
Take the first exit. Zjedź pierwszym zjazdem.
Take the second exit at the roundabout. Zjedź drugim zjazdem na rondzie.
Follow the signs to Blackburn. Jedź zgodnie ze znakami do Blackburn.
Continue past the police station. Kontynuuj jazdę za posterunkiem policji.

Przykładowe dialogi

Przykładowy dialog 1

A: Pardon me, do you know how to get to Wembley Stadium?

B: I’m sorry, I’m not from around here either.

A: Ok, thanks anyway.

Przykładowy dialog 3

A: Sorry to bother you, could you tell me what the easiest way to
Westminster Hall is?

B: Take the Bakerloo line to Embarkment, then take Circle or District line to Westminster. It’ll be across the street when you exit the tubestation.

A: Thanks a lot.

B: No problem.

Przykładowy dialog 2

A: Sorry, I’m not from around here. Can you tell me how to get to
the British Museum?

B: Right, go down the street, take a left at the first lights, then go
straight through two intersections and it should be on your right.

A: How far is it?

B: It’s about 500 metres form here.

A: Great, thanks a lot!

B: Don’t mention it.

Przykładowy dialog 4

A: Excuse me, what’s the quickest way to get to Luton airport from
here?

B: Take the M1 from the A4201 to exit 10 then take the A1081 and follow the signs.

A: Many thanks! I really appreciate it.