Podróżowanie samolotem

Ta strona zawiera użyteczne słownictwo, typowe zdania i przykładowe dialogi na lotnisku oraz w podróży samolotem.

Przydatne Słownictwo

Angielski Polski
Airport security Ochrona lotniska
Arrivals Przyloty
Backpack / Knapsack/ Rucksack Plecak
Baggage / Luggage Bagaż
Baggage check in Kontrola bagażu
Boarding pass Karta pokładowa
Business Biznes
Carry on / Hand luggage Bagaż podręczny
Conveyor belt Taśmociąg, taśma na bagaże
Customs Kontrola bagażu podręcznego i pasażera
Declare Deklarować
Departures Odloty
Flight A3542 Lot A3542
Gate 36 Bramka 36
Lost and found Biuro rzeczy zgubionych i znalezionych
Passport Paszport
Pleasure Przyjemność/odpoczynek
Return ticket Bilet powrotny
Round trip Podróż w obie strony
Security checkpoint Odprawa celna
Single / One way ticket Bilet w jedną stronę
Ticket Bilet

Kupowanie Biletu

Angielski Polski
I’d like two tickets to Paris, please. Poproszę dwa bilety do Paryża.
Can I get a one way ticket to London? Czy mogę prosić o bilet w jedną stronę do Londynu?
How much for a round trip to New York? Ile kosztuje podróż w obie strony do Nowego Jorku ?
How much is a return ticket to Sydney? Ile kosztuje bilet powrotny do Sydney?
That’ll be $669. Would you like to pay by cash or credit card? To będzie $669 dolarów . Czy chce Pani/Pan zapłacić gotówką czy kartą kredytową?

Zagubienie bagażu

Angielski Polski
I can’t find my bag. Nie mogę znaleźć mojej torby.
Can I see your boarding pass, please? Czy mogę zobaczyć Pani/Pana kartę pokładową?
Just give me a second, I’ll have a look. Proszę dać mi sekundkę, sprawdzę.
It must have gotten lost in transit. Musiał być zgubiony w tranzycie.
Please, fill out this form so that we can contact you when it arrives.. Proszę wypełnić ten formularz, żebyśmy mogli się z Panią/Panem skontaktować kiedy bagaż do nas dotrze. .
It will be sent out on the next flight and we will contact you as soon as it arrives.. Będzie wysłany w kolejnym locie i skontaktujemy się z Panią/Panem, jak tylko go otrzymamy..

Odprawa

Angielski Polski
Can I see your ticket and passport (or ID), please? Czy mogę zobaczyć twój bilet i paszport (lub dowód osobisty), proszę?
Certainly, here you are. Oczywiście, proszę bardzo.
Do you have any luggage that you’d like to check in? Czy ma Pani/Pan jakiś bagaż , który chce Pan/Pani odprawić?
Just this suitcase Tylko tę walizkę.
Please put your luggage on the conveyor belt. Proszę położyć bagaż na taśmie.
The maximum weight is 35 kilograms. Maksymalna dopuszczalna waga bagażu to 35 kilogramów.
I’m afraid your suitcase is overweight. Obawiam się, że Pani/Pana walizka przekracza dopuszczalną wagę.
You can take something out and put it into your carry on or you can pay extra for more weight. Może Pani/Pan coś wyjąć z bagażu I dołożyć do bagażu podręcznego lub można dopłacić za nadbagaż.
Here is your boarding pass and passport. Tu jest Pani/Pana karta pokładowa i paszport.
Could you tell me which gate I have to go to? Czy może mi Pani/Pan powiedzieć, do której bramki mam pójść?
Your plane leaves from Gate 23. Once you’ve passed through customs, it will be on your right. Pański samolot odlatuje z bramki 23. Jak już przejdzie Pani/Pan przez odprawę celną, będzie po prawej stronie.
Have a nice flight. / Enjoy your flight. Miłego lotu.

Podczas lotu

Angielski Polski
I can’t find a place to put my bag. Nie mogę znaleźć miejsca, żeby położyć swój bagaż.
There is some space in this overhead compartment, sir. Proszę Pana, jest miejsce w tym górnym schowku.
Would you like something to drink, Madam/Sir? Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan coś do picia?
Yes, what is there to choose from? Tak, co mam do wyboru?

Odprawa celna

Angielski Polski
What is the purpose of your stay? Jaki jest cel Pani/Pana podróży?
Why have you come to the UK? Co Panią/Pana sprowadza do Wielkiej Brytanii?
I’m visiting my cousin. Odwiedzam mojego kuzyna.
I would like to live and work/study here. Chciałbym tutaj mieszkać i pracować/studiować.
How long will you be staying in Canada? Na ile czasu zatrzyma się Pani/Pan w Kanadzie?
Who will you be staying with? U kogo się Pani/Pan zatrzyma?
Do you have anything to declare? Czy ma Pani/Pan coś do oclenia?
Welcome to the UK. Witamy w Wielkiej Brytanii.
Here is your passport. Enjoy your stay in Canada. Proszę bardzo passport. Miłego pobytu w Kanadzie.

Przykładowe dialogi

Przykładowy dialog 1

A: Good morning Sir. Can I see your ticket and passport (or ID), please?

B: Good Morning. Certainly, here you are.

A: Do you have any luggage that you’d like to check in?

B: Just this suitcase.

A: Please put your luggage on the conveyor belt.

Person “B” puts the suitcase on the conveyor belt

A: The maximum weight is 35 kilograms. Yours weighs 37 kilos. So, I’m afraid your suitcase is overweight, Sir.

B: Oh, What should I do?

A: You can take something out and put it into your carry on or you can pay extra for more weight.

B: I’ll take my jacket out and wear it, thanks.

A: Here is your boarding pass and passport.

B: Thank you. Could you tell me which gate I have to go to?

A: Your plane leaves from Gate 23. Once you’ve passed through customs, it will be on your right.

B: Thank you very much.

A: You’re welcome. Have a nice flight.

Przykładowy dialog 3

A: What is the purpose of your stay?

B: I’m visiting my cousin.

A: How long will you be staying in Canada?

B: Two weeks.

A: Do you have anything to declare?

B: Just some cigarettes.

A: How many?

B: A couple of packs.

A: Here is your passport. Enjoy your stay in Canada.

B: Thank you.

Przykładowy dialog 5

A: Excuse me, I can’t find my bag.

B: Can I see your boarding pass, please?

A: Here you are.

B: Just give me a second, I’ll have a look.

Person “B” checks the computer.

B: Unfortunately, It must have gotten lost in transit. It says here that it’s in Frankfurt. Please fill out this form so that we can contact you when it arrives.

A: When will it arrive?

B: It will be sent out on the next flight and we will contact you as soon as it arrives.

A: Thank you.

Przykładowy dialog 2

A: Excuse me, I can’t find a place to put my bag.

B: There is some space in this overhead compartment, sir.

A: Would you like something to drink, Sir?

B: Yes, what is there to choose from?

A: We have tea, coffee, orange juice, apple juice, coke, mineral water (still or sparkling) as well as beer, wine and other alcoholic beverages.

B: I’ll have a coke please.

A: Here you go.

B: Thank you.

Przykładowy dialog 4

A: Why have you come to the UK?

B: I would like to live and study here.

A: Who will you be staying with?

B: With my sister for now, but eventually on campus.

A: Anything to declare?

B: No.

A: Welcome to the UK.

B: Thank you.