with flying colours

I’m so proud of my son because he passed his driver’s test with flying colours! Czy chciałbyś nauczyć się znaczenia “with flying colours”? Jeśli tak, to sprawdź nasz najnowszy film. 
read more