under the weather

Dave was feeling under the weather, so he didn’t come out with us yesterday. Jeśli chcesz poznać znaczenie “under the weather”, obejrzyj ten film! Kiedy po raz ostatni czułeś się 
read more