burn the candle at both ends

W dzisiejszych czasach większość ludzi burn the candle at both ends, aby pozostać na szczycie rzeczy Czy chcesz nauczyć się znaczenia „burn the cndle at both ends”? Jeśli tak, upewnij 
read more