Różnica pomiędzy czasem Present Perfect Simple i Continuous

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *