Lekcja 4.5 – Mówienie o technologii – słownictwo, wyrażenia i budowanie zdań Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcja 4.5 – Mówienie o technologii – słownictwo, wyrażenia i budowanie zdań