Lekcja 12.5 – Opisywanie czynności rutynowych – słownictwo, zwroty i dialogi Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcja 12.5 – Opisywanie czynności rutynowych – słownictwo, zwroty i dialogi