Lekcja 1.8 – Czasownik ‘być’ w formie pytającej w czasie teraźniejszym Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcja 1.8 – Czasownik ‘być’ w formie pytającej w czasie teraźniejszym