Lekcja 1.7 – Czasownik ‘być’ w formie przeczenia w czasie teraźniejszym Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
Back to: Lekcja 1.7 – Czasownik ‘być’ w formie przeczenia w czasie teraźniejszym