5 podstawowych struktur zdań, które rozwiną Twój angielski

Podstawy tworzenia zdań w języku angielskim są trochę inne niż tworzenie zdań w języku polskim.

Przede wszystkim, kluczową różnicą jest fakt, że w języku angielskim zdania zawsze zaczynamy od podmiotu.

Oto kilka przykładów:

 

She knows

He is going

Dave said

 

Pomimo tego, że w języku polskim też możemy zaczynać zdania w taki sposób, to nie zawsze będzie to naturalnie brzmiało, szczególnie kiedy jest to dosyć jasne o kogo lub o co nam chodzi.

 

Ze względu na fakt, że budowa zdań w języku angielskim różni się od języka polskiego, warto dowiedzieć się jak tworzyć podstawowe struktury zdań w języku angielskim, żeby nie popełniać błędów. W języku polskim często zaczynamy zdania od czasownikiem odmienionego w odpowiedniej osobie, czego nie rozimy w języku angielskim, np.:

 

I went >> można powiedzieć ‘Ja poszedłem’ ale wystarczy też ‘Poszedłem’, a w języku angielskim trzeba dodać ‘I’.

 

She knows >> ‘Ona wie’, jeżeli wiemy o którą osobę nam chodzi to spokojnie wystarczy powiedzieć ‘Wie’

 

Kiedy mówimy o przyszłości także możemy powiedzieć:

He is going >> ‘On idzie’ albo po prostu ‘Idzie’

 

Dave said >> w tej sytuacji nawet po polsku warto byłoby powiedzieć ‘Dave powiedział’ ponieważ chodzi nam o konkretną osobę.

Natomiast jeżeli wiadomo, że rozmawiamy o tym, co Dave mówił to też możemy po prostu powiedzieć ‘Powiedział’, a w języku angielskim nadal powiemy: ‘He said’.

 

Myślę, że jest to podstawowa różnica pomiędzy budowaniem zdań w języku angielskim i polskim, o której warto pamiętać, ponieważ to będzie podstawa prawie każdego zdania, które stworzysz w języku angielskim.

 

Ponadto, możemy tę strukturę później bardziej rozbudować, co pokażemy Tobie poniżej.

 

W jęzku angielskim istnieje 5 podstawowych struktur budowania zdań, ale 4 pozostałe oparte są na strukturze poniżej.

Pierwsza podstawowa struktura zdań w języku angielskim to:

1- Struktura S + V

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

 

Używając jedynie tej struktury możemy ułożyć niezbyt skomplikowane zdania, ale pamiętaj, że czasem podstawowe zdania nam jak najbardziej wystarczą. Spójrzmy na kilka przykładów:

 

She cooks. >> Ona Gotuje (Gotuje)

He draws. >> On Rysuje (Rysuje)

 

Możemy także ten wzór wykorzystać w innych czasach, ale wtedy należy pamiętać o tym, że czasownik jest bardziej złożony i trzeba o tym pamiętać, żeby wstawić go w odpowiednim czasie lub strukturze gramatycznej.

 

Mark is reading. >> Mark czyta (być może teraz albo ma taki plan na przyszłość, jest to prawidłowa struktura czasownika w czasie Present Continuous)

 

Nie >> Mark jest czyta.

 

They are going to call tomorrow. >> Oni zadzwonią jutro. (Czasownik prawidłowo wstawiony w strukturę ‘be going to’, która mówi o przyszłości)

 

Nie >> Oni są idą żeby zadzwonić jutro.

 

Wzór podmiot + czasownik możemy również wykorzystać z innymi zwrotami, aby przekazać różne wiadomości, na których nam zależy.

 

Spójrzmy na przykładowe zdanie poniżej:

He works. (główna część zdania)

Możemy dodać przysłówek, żeby opisać w jaki sposób podmiot wykonuje czynność.

He works hard. >> On ciężko pracuje.

Możemy również dodać zwrot przyimkowy (okolicznik), żeby przekazać informacje gdzie on pracuje.

He works at the office. >> On pracuje w biurze.

Można też dodać okolicznik czasu, żeby dodać informacje na temat kiedy on pracuje.

He works every day.  >> On pracuje codziennie.

Możemy również wstawić czasownik w innym czasie.

He is working right now. >> On pracuje teraz.

Zauważ, że czasownik jest wstawiony w innym czasie ale nadal zostaje relacja pomiędzy podmiotem i czasownikem.

Możemy również zmienić podmiot i wstawić czasownik w innym czasie, żeby uzyskać inny rezultat.

John is going to work this weekend. >> John będzie pracował w ten weekend.

Możemy również wszystkie z powyższych przykładów zastosować w jednym zdaniu:

John is working hard at the office today.

Dzięki takiej modularności możemy bardzo dokładnie się wysłowić.

* UWAGA:  Możemy używać jakiegokolwiek innego czasownika oznaczającego czynność z tym wzorem.

 

Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy w stanie wykorzystać pierwszy wzór budowy zdania do tworzenia innych struktur, które często stosuje się przy budowaniu zdań w języku angielskim.

 

W języku angielskim czasowniki często występują w zdaniach z jakimś dopełnieniem ze względu na ich znaczenie.

 

I like football >> Ja lubię piłkę nożną

 

Nie można powiedzieć ‘Ja lubię’ jeśli nie wiadomo o co nam chodzi. Stąd powstaje następujący wzór.

 

Druga podstawowa struktura zdania w języku angielskim to:

2- Struktura S + V + O

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Object
(Dopełnienie)

 

Tara likes sushi. >> Tara lubi sushi.

Matt loves his car. >> Matt kocha swój samochód.

He’s reading a book. >> On czyta książkę.

 

Możemy również użyć wzoru Podmiot + Czasownik + Dopełnienie z innymi zwrotami, aby wysłowić się na różne sposoby:

 

Podstawowe zdanie przykładowe brzmiałoby:

He likes computers. >> On lubi komputery

 

Możemy zmodyfikować podmiot jeśli chodzi nam o kogoś lub coś konkretnego:

Harry likes computers. >> Harry lubi komputery

 

Możemy dalej zmodyfikować podmiot przymiotnikiem, aby sprecyzować jakąś ogólną grupę:

Tech savvy people like computers. >>
Osoby zorientowane na technologię lubią komputery.

 

W celu doprecyzowania konkretnej grupy ludzi, możemy użyć podmiotu złożonego:

The people at the convention like computers. >> Ludzie na konwencji lubią komputery.

 

Możemy również dopełnienie w zdaniu dodatkowo wesprzeć przymiotnikiem, aby było wiadomo o jaki rodzaj rzeczy nam chodzi:

People like mobile computers. >> Ludzie lubią przenośne komputery.

 

Możemy także wykorzystać tutaj więcej niż jeden przymiotnik:

People like powerful, mobile computers. >> Ludzie lubią mocne przenośne komputery.

 

* UWAGA: Jedynie czasowniki, po których stoi dopełnienie mogą używać tego wzoru zdania.

 

Kiedy chcemy opisać osobę lub przedmiot możemy korzystać z kolejnego wzoru.

Trzecia podstawowa struktura zdania w języku angielskim to:

3- Wzór S + V + Adj

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Adjective
(Przymiotnik)

 

He’s stressed. >> On jest zestresowany

The students are smart. >> Studenci są mądrzy.

Robin seems upset. >> Robin wydaje się zdenerwowany.

 

Wzoru Podmiot + Czasownik + Przymiotnik możemy również użyć w połączeniu z innymi zwrotami, aby przekazać inne informacje. Porównajmy następujące zdania:

 

Podstawowe zdanie brzmiałoby:

She is happy. >> Ona jest szczęśliwa

 

Możemy dodać so tego zdania inny czasownik łączący podmiot z przymiotnikiem, aby lekko zmienić znaczenie zdania:

She seems happy. >> Ona wydaje się szczęśliwa.

 

Możemy również wykorzystać serie przymiotników, aby lepiej kogoś albo coś opisać:

Stephanie is tall, blond, and beautiful. >> Stephanie jest wysoka, z blond włosami i jest piękna.

 

Możemy również skorzystać z przysłówka, aby zmienić przymiotnik:

She appears quite satisfied. >> Ona wydaje się całkiem zadowolona.

 

Innym sposobem na modyfikację zdania jest użycie innego czasu i czasownika łączącego:

Lisa became sick last night. >> Lisa zachorowała zeszłej nocy.

 

* UWAGA: Z tym wzorem zdań możemy jedynie używać czasowniki, po których możliwe jest użycie innych wyrazów bezpośrednio z nimi związanych (tzw. czasowniki łączące ‘connecting verbs’ w języku angielskim).

 

Kiedy chcemy bardziej doprecyzować w jaki sposób podmiot coś wykonuje (np: sposób, lokalizację, częstotliwość) to korzystamy z czwartej podstawowej struktury zdania w języku angielskim:

4- Wzór S + V + Adv

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Adverb
(Przysłówek)

 

We left afterwards. >> Wyszliśmy później.

Tom and Alice drove there. >> Tom i Alice pojechali tam.

Motorcycles are everywhere. >> Motocykle są wszędzie.

 

Przykład zdania w takim wzorze w podstawowej formie mógłby brzmieć:

The Police are here. >> Policja jest tutaj.

 

Możemy użyć zwrotów przysłówkowych zamiast pojedynczego przysłówka:

The Police are over there. >> Policja jest tam.

 

Możemy również użyć rzeczownika zamiast przysłówka:

Police officers are everywhere. >> Policjanci są wszędzie.

 

Lub zwrotu przyimkowego, który również funkjonuje jako przysłówek:

The police are in front of the building. >> Policja jest przed budynkiem.

 

 

Kiedy chcemy powiedzieć o tym kim ktos jest, lub czym coś jest, używamy piątej podstawowej struktury zdań w języku angielskim:

5- Wzór S + V + N

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Noun
(Rzeczownik)

 

Podstawowe zdanie używające tego wzoru mogłoby brzmieć:

 

He is an architect. >> On jest architektem.

 

Możemy również używać rzeczownika w liczbie mnogiej:

They are architects. >> Oni są architektami.

 

Możemy doprecyzować podmiot oraz zmodyfikować rzeczownik przymiotnikiem (np. kiedy udzielamy komplementu):

My wife is a great person. >> Moja żona jest wspaniałą osobą.

 

Możemy również pójsć o krok dalej i odnieść się do grupy osób z podmiotem w liczbie mnogiej:

My classmates are creative people. >> Moi koledzy z klasy są kreatywnymi ludźmi.

 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Angielski-od-zera-do-bohatera-800x800.png

>>Angielski od zera do bohatera<<

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szukaj

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Najnowsze opinie

Na fanpage