5 podstawowych struktur zdań, które rozwiną Twój angielski

Favorite

Podstawy tworzenia zdań w języku angielskim są trochę inne niż tworzenie zdań w języku polskim.

Przede wszystkim, kluczową różnicą jest fakt, że w języku angielskim zdania zawsze zaczynamy od podmiotu.

Oto kilka przykładów:


She knows

He is going

Dave said


Pomimo tego, że w języku polskim też możemy zaczynać zdania w taki sposób, to nie zawsze będzie to naturalnie brzmiało, szczególnie kiedy jest to dosyć jasne o kogo lub o co nam chodzi.


Ze względu na fakt, że budowa zdań w języku angielskim różni się od języka polskiego, warto dowiedzieć się jak tworzyć podstawowe struktury zdań w języku angielskim, żeby nie popełniać błędów. W języku polskim często zaczynamy zdania od czasownikiem odmienionego w odpowiedniej osobie, czego nie rozimy w języku angielskim, np.:


I went >> można powiedzieć ‘Ja poszedłem’ ale wystarczy też ‘Poszedłem’, a w języku angielskim trzeba dodać ‘I’.


She knows >> ‘Ona wie’, jeżeli wiemy o którą osobę nam chodzi to spokojnie wystarczy powiedzieć ‘Wie’


Kiedy mówimy o przyszłości także możemy powiedzieć:

He is going >> ‘On idzie’ albo po prostu ‘Idzie’


Dave said >> w tej sytuacji nawet po polsku warto byłoby powiedzieć ‘Dave powiedział’ ponieważ chodzi nam o konkretną osobę.


Natomiast jeżeli wiadomo, że rozmawiamy o tym, co Dave mówił to też możemy po prostu powiedzieć ‘Powiedział’, a w języku angielskim nadal powiemy: ‘He said’.


Myślę, że jest to podstawowa różnica pomiędzy budowaniem zdań w języku angielskim i polskim, o której warto pamiętać, ponieważ to będzie podstawa prawie każdego zdania, które stworzysz w języku angielskim.


Ponadto, możemy tę strukturę później bardziej rozbudować, co pokażemy Tobie poniżej.


W jęzku angielskim istnieje 5 podstawowych struktur budowania zdań, ale 4 pozostałe oparte są na strukturze poniżej.Pierwsza podstawowa struktura zdań w języku angielskim to:1- Struktura S + V

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)


Używając jedynie tej struktury możemy ułożyć niezbyt skomplikowane zdania, ale pamiętaj, że czasem podstawowe zdania nam jak najbardziej wystarczą. Spójrzmy na kilka przykładów:


She cooks. >> Ona Gotuje (Gotuje)

He draws. >> On Rysuje (Rysuje)


Możemy także ten wzór wykorzystać w innych czasach, ale wtedy należy pamiętać o tym, że czasownik jest bardziej złożony i trzeba o tym pamiętać, żeby wstawić go w odpowiednim czasie lub strukturze gramatycznej.


Mark is reading. >> Mark czyta (być może teraz albo ma taki plan na przyszłość, jest to prawidłowa struktura czasownika w czasie Present Continuous)


Nie >> Mark jest czyta.


They are going to call tomorrow. >> Oni zadzwonią jutro. (Czasownik prawidłowo wstawiony w strukturę ‘be going to’, która mówi o przyszłości)


Nie >> Oni są idą żeby zadzwonić jutro.


Wzór podmiot + czasownik możemy również wykorzystać z innymi zwrotami, aby przekazać różne wiadomości, na których nam zależy.


Spójrzmy na przykładowe zdanie poniżej:

He works. (główna część zdania)


Możemy dodać przysłówek, żeby opisać w jaki sposób podmiot wykonuje czynność.

He works hard. >> On ciężko pracuje.


Możemy również dodać zwrot przyimkowy (okolicznik), żeby przekazać informacje gdzie on pracuje.

He works at the office. >> On pracuje w biurze.


Można też dodać okolicznik czasu, żeby dodać informacje na temat kiedy on pracuje.

He works every day.  >> On pracuje codziennie.


Możemy również wstawić czasownik w innym czasie.

He is working right now. >> On pracuje teraz.

Zauważ, że czasownik jest wstawiony w innym czasie ale nadal zostaje relacja pomiędzy podmiotem i czasownikem.


Możemy również zmienić podmiot i wstawić czasownik w innym czasie, żeby uzyskać inny rezultat.


John is going to work this weekend. >> John będzie pracował w ten weekend.


Możemy również wszystkie z powyższych przykładów zastosować w jednym zdaniu:

John is working hard at the office today.


Dzięki takiej modularności możemy bardzo dokładnie się wysłowić.


* UWAGA:  Możemy używać jakiegokolwiek innego czasownika oznaczającego czynność z tym wzorem.


Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy w stanie wykorzystać pierwszy wzór budowy zdania do tworzenia innych struktur, które często stosuje się przy budowaniu zdań w języku angielskim.


W języku angielskim czasowniki często występują w zdaniach z jakimś dopełnieniem ze względu na ich znaczenie.


I like football >> Ja lubię piłkę nożną


Nie można powiedzieć ‘Ja lubię’ jeśli nie wiadomo o co nam chodzi. Stąd powstaje następujący wzór.Druga podstawowa struktura zdania w języku angielskim to:

2- Struktura S + V + O

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Object
(Dopełnienie)


Tara likes sushi. >> Tara lubi sushi.

Matt loves his car. >> Matt kocha swój samochód.

He’s reading a book. >> On czyta książkę.


Możemy również użyć wzoru Podmiot + Czasownik + Dopełnienie z innymi zwrotami, aby wysłowić się na różne sposoby:


Podstawowe zdanie przykładowe brzmiałoby:

He likes computers. >> On lubi komputery


Możemy zmodyfikować podmiot jeśli chodzi nam o kogoś lub coś konkretnego:

Harry likes computers. >> Harry lubi komputery


Możemy dalej zmodyfikować podmiot przymiotnikiem, aby sprecyzować jakąś ogólną grupę:

Tech savvy people like computers. >>
Osoby zorientowane na technologię lubią komputery.


W celu doprecyzowania konkretnej grupy ludzi, możemy użyć podmiotu złożonego:

The people at the convention like computers. >> Ludzie na konwencji lubią komputery.


Możemy również dopełnienie w zdaniu dodatkowo wesprzeć przymiotnikiem, aby było wiadomo o jaki rodzaj rzeczy nam chodzi:

People like mobile computers. >> Ludzie lubią przenośne komputery.


Możemy także wykorzystać tutaj więcej niż jeden przymiotnik:

People like powerful, mobile computers. >> Ludzie lubią mocne przenośne komputery.


* UWAGA: Jedynie czasowniki, po których stoi dopełnienie mogą używać tego wzoru zdania.


Kiedy chcemy opisać osobę lub przedmiot możemy korzystać z kolejnego wzoru.Trzecia podstawowa struktura zdania w języku angielskim to:

3- Wzór S + V + Adj

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Adjective
(Przymiotnik)


He’s stressed. >> On jest zestresowany

The students are smart. >> Studenci są mądrzy.

Robin seems upset. >> Robin wydaje się zdenerwowany.


Wzoru Podmiot + Czasownik + Przymiotnik możemy również użyć w połączeniu z innymi zwrotami, aby przekazać inne informacje. Porównajmy następujące zdania:


Podstawowe zdanie brzmiałoby:

She is happy. >> Ona jest szczęśliwa


Możemy dodać so tego zdania inny czasownik łączący podmiot z przymiotnikiem, aby lekko zmienić znaczenie zdania:

She seems happy. >> Ona wydaje się szczęśliwa.


Możemy również wykorzystać serie przymiotników, aby lepiej kogoś albo coś opisać:

Stephanie is tall, blond, and beautiful. >> Stephanie jest wysoka, z blond włosami i jest piękna.


Możemy również skorzystać z przysłówka, aby zmienić przymiotnik:

She appears quite satisfied. >> Ona wydaje się całkiem zadowolona.


Innym sposobem na modyfikację zdania jest użycie innego czasu i czasownika łączącego:

Lisa became sick last night. >> Lisa zachorowała zeszłej nocy.


* UWAGA: Z tym wzorem zdań możemy jedynie używać czasowniki, po których możliwe jest użycie innych wyrazów bezpośrednio z nimi związanych (tzw. czasowniki łączące ‘connecting verbs’ w języku angielskim).Kiedy chcemy bardziej doprecyzować w jaki sposób podmiot coś wykonuje (np: sposób, lokalizację, częstotliwość) to korzystamy z czwartej podstawowej struktury zdania w języku angielskim:

4- Wzór S + V + Adv

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Adverb
(Przysłówek)


We left afterwards. >> Wyszliśmy później.

Tom and Alice drove there. >> Tom i Alice pojechali tam.

Motorcycles are everywhere. >> Motocykle są wszędzie.


Przykład zdania w takim wzorze w podstawowej formie mógłby brzmieć:

The Police are here. >> Policja jest tutaj.


Możemy użyć zwrotów przysłówkowych zamiast pojedynczego przysłówka:

The Police are over there. >> Policja jest tam.


Możemy również użyć rzeczownika zamiast przysłówka:

Police officers are everywhere. >> Policjanci są wszędzie.


Lub zwrotu przyimkowego, który również funkjonuje jako przysłówek:

The police are in front of the building. >> Policja jest przed budynkiem.Kiedy chcemy powiedzieć o tym kim ktos jest, lub czym coś jest, używamy piątej podstawowej struktury zdań w języku angielskim:

5- Wzór S + V + N

Forma

Subject
(Podmiot)

+

Verb
(Czasownik)

+

Noun
(Rzeczownik)


Podstawowe zdanie używające tego wzoru mogłoby brzmieć:


He is an architect. >> On jest architektem.


Możemy również używać rzeczownika w liczbie mnogiej:

They are architects. >> Oni są architektami.


Możemy doprecyzować podmiot oraz zmodyfikować rzeczownik przymiotnikiem (np. kiedy udzielamy komplementu):

My wife is a great person. >> Moja żona jest wspaniałą osobą.


Możemy również pójsć o krok dalej i odnieść się do grupy osób z podmiotem w liczbie mnogiej:

My classmates are creative people. >> Moi koledzy z klasy są kreatywnymi ludźmi.


Niedawno nagraliśmy odcinek Enspresso na temat podstaw budowania zdań, który jest związany z tym artykułem. Mozesz go obejrzeć tutaj:


>>Podstawowe zasady budowania zdań po angielsku<<Zapraszamy do regularnych lekcji z nami na kursie online!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Angielski-od-zera-do-bohatera-800x800.png

>>Angielski od zera do bohatera<<

Dodaj komentarz

Pobierz Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Najlepiej oceniane produkty

Pobierz Niezbędnik Podróżnika gratis!

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • +48 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Pobierz bezpłatny Niezbędnik Podróżnika

Pobierz bezpłatny Zbiór 180 Przydatnych Zwrotów w języku angielskim

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.
  • 695 301 178
  • biuro@sunco.edu.pl
Najnowsze opinie

Poziom zaangażowania

Poziom nauki języka