Moduł 17 - Pozioma A2 - Diet and Nutrition

W tej części kursu nauczysz się o policzalnych i niepoliczalnych rzeczownikach, określenia ilości, przymiotniki smaku i tekstury jedzenia, przedimki (a/an/the/no article), zwroty związane z jedzeniem, i potrawy w restauracjach.

Powrót do: