Moduł 16 - Poziom A2 – Future Plans

W tej części kursu nauczysz się słownictwo o czynności w czasie wolnym, jak omówić czas przyszły używając will/won't oraz be going to, jak umówić się i planować spotkania, jak rozmawiać o datach (z in,at, on), miesiącach i liczebniki porządkowe

Powrót do: