Moduł 15 - Poziom A2 - Culture

W tej części kursu nauczysz się o obyczajach kulturowych, przymiotniki opisujące miejsca oraz stopniowanie przymiotników, różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a ciągłym, i pytania otwarte

Powrót do: