Moduł 19 - Poziom A2 - Experiences

W tej częśći kursu nauczysz się jak omówić doświarczenia, czas Present Perfect Simple i do czego się go stosuje oraz różnice pomiędzy czas Past Simple i Present Perfect Simple.

Powrót do: