Moduł 3 - Poziom A1 - Jobs (Zawody)

W tej części nauczysz się o różnych rodzajach zawodów, dowiesz się jak używać przedimka nieokreślonego a/an do mówienia o zawodach, poznasz różne miejsca pracy oraz nauczysz się jak zadawać pytanie o mianownik “kto?co?” z czasownikiem “być”.

Powrót do: