Moduł 1 - Poziom A1 - Introductions (Przedstawianie się)

W tej części nauczysz się jak przedstawić oraz przywitać się po angielsku, dowiesz się jak policzyć od 1 do 10, poznasz zaimki podmiotowe oraz czasownik ‘być’ i jak go używać w formie zdań oznajmujących, przeczeń i pytań oraz nauczysz się słownictwa związanego z codziennymi przedmiotami w języku angielskim

Powrót do: