Żywienie – Przymiotniki opisujące żywność

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz wzbogacić swoją znajomość angielskiego słownictwa o przymiotniki do opisywania żywności? Jeżeli tak, to zapraszamy do obejrzenia tej lekcji i poznania wielu ciekawych angielskich słów!

Lesson tags: angielski słownik tematyczny, angielskie przymiotniki do opisywania żywności, angielskie przymiotniki opisujące żywność, angielskie słownictwo, przymiotniki opisujące żywność, słownictwo o żywności, żywność
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Słownik Tematyczny