Umawianie się na spotkanie w banku

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Praktyczne zwroty w języku angielskim > Zakupy i usługi