Rodzaje sklepów

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lesson tags: rodzaje sklepów, słownik tematyczny, zakupy i usułgi
Back to: Mega słownik tematyczny video > Zakupy i usługi