Przymiotniki do opisywania okolicy

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Mega słownik tematyczny video > Miejsce zamieszkania