Czas teraźniejszy prosty- wyjaśnienie po angielsku

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz poznać zasady stosowania czasu teraźniejszego prostego, czyli Present Simple w języku angielskim? W czasie tej lekcji poznasz zasady jego użycia wraz z przykładami.

Lesson tags: czas present simple wyjaśnienie, czas present simple zasady i przykłady użycia, czas teraźniejszy prosty, gramatyka angielska, Present Simple
Back to: Present Simple bez tajemnic