Lekcja 8.3 – Zaimki wskazujące to/tamto/te/tamte – ‘this/that/these/those’

Please sign up for the course before starting the lesson.

Jaka jest różnica między 'this' i 'that' albo 'these' i 'those'? Dowiesz się tego w czasie tej lekcji i poprawnie użyjesz zaimków wskazujących w zdaniach.

Lesson tags: gramatyka angielska, maszyny i technologia, różnica między this i that, różnica pomiędzy these i those, tamte, tamto, that, these, this, those, to, zaimki wskazujące po angielsku
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 8 - Poziom A1 - Shopping (Zakupy)