Lekcja 30.4 – Expressions with “Go”

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz wzbogacić swój zasób słownictwa w języku angielskim? Czy chcesz poznać różne wyrażenia z 'go', żeby budować bardziej zaawansowane zdania po angielsku? Jeżeli tak, to zapraszamy do obejrzenia nagrania z tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak ważny jest kontekst przy nauce języka angielskiego.

Lesson tags: budowanie zdań z wyrażeniami z go po angielsku, coaching językowy, czasowniki frazowe z go, expressions with go, idiomy z go, phrasal verbs z go, wyrażenia z go, zwroty z go
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 30 - Poziom B1 - Explore