Lekcja 30.2 – Dependent Prepositions (Wyrażenia przyimkowe)

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz nauczyć się poprawnie budować zdania z przyimkami i połączeniami przyimkowymi w języku angielskim? Czy wiesz jakie są między nimi różnice i jak je praktycznie stosować? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia gramatyki angielskiej w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak przydatne jest uczenie się gotowych połączeń wyrazowych w języku angielskim. 

Lesson tags: czasowniki z przyimkami w angielskim, dependent prepositions, lekcja z native speakerem, połączenia przyimkowe w angielskim, połączenia wyrazowe w angielskim, przyimki zależne w angielskim, przymiotniki z przyimkami w angielskim, rzeczowniki z przyimkami w angielskim
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 30 - Poziom B1 - Explore