Lekcja 5.6 – Użycie czasownika ‘like’ (‘lubić’)

Please sign up for the course before starting the lesson.

Jak poprawnie budować zdania z czasownikiem 'like' ('lubić') w języku angielskim? Dowiesz się w czasie tej lekcji!

Lesson tags: jak mówić o tym co lubimy po angielsku, like przykładowe zdania, poprawne użycie like w zdaniach, użycie czasownika like po angielsku, użycie czasownika lubić po angielsku
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 5 - Poziom A1 - Travel (Podróżowanie)