Lekcja 21.3 – It’s time, I’d better, I’d rather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *