Lekcja 12.6 – Podstawy słowotwórstwa (przyrostki)

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz nauczyć się budować wyrazy i odróżniać różne części mowy w języku angielskim? Czy chcesz poznać zasady budowania rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków w języku angielskim? Czy lubisz uczyć się praktycznego użycia języka angielskiego w zdaniach? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie do obejrzenia tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, czy warto uczyć się całych rodzin wyrazów w języku angielskim i jak poszerzać słów zasób słownictwa w praktyczny sposób.

Lesson tags: budowanie słów, coaching językowy, jak budować czasowniki w języku angielskim, jak budować przymiotniki po angielsku, jak budować przysłówki po angielsku, jak budować rzeczowniki po angielsku, podstawy słowotwórstwa w angielskim
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 12 - Poziom A2 - Activities