Lekcja 12.5 – Opisywanie czynności rutynowych – słownictwo, zwroty i dialogi

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz poznać różne czynności, które wykonujemy rutynowo w naszym życiu po angielsku? Czy chcesz wiedzieć, jakich poprawnych struktur gramatycznych z nimi używać? Jeżeli tak, to zapraszamy Ciebie na lekcję! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, jak wpisać naukę języka angielskiego w naszą rutynę i regularnie uczyć się.

Lesson tags: czynności rutynowe po angielsku, czynności w czasie wakacji, czynności w Święta i dni wolne, czynności weekendowe, present simple do omawiania czynności rutynowych, routines
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 12 - Poziom A2 - Activities