Lekcja 11.7 – Should

Please sign up for the course before starting the lesson.

Czy chcesz nauczyć się budować poprawne zdania z czasownikiem modalnym 'should'? A może nie jesteś pewny kiedy go używać w zdaniach? Zapraszamy na lekcję, w czasie której nauczysz się budować poprawne zdania should w praktyce.

Lesson tags: budowanie zdań z should, czasowniki modalne w angielskim, udzielanie porad i wskazówek, wyrażanie porad po angielsku, zastosowanie should
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Moduł 11 - Poziom A2 -Housework