Lekcja 12.4 – Mówienie o częstotliwości wydarzeń (użycie always, often, usually, sometimes, seldom, never, i in.)

Next

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *