Kowersacje (B1-B2) – Climate Change & Global Warming

Please sign up for the course before starting the lesson.

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego ze zmianą klimatu i globalnym ociepleniem w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o klimacie i środowisku naturalnym. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Lesson tags: angielskie konwersacje z native speakerem, climate change, global warming, konwersacje po angielsku na poziomie B1/B2, konwersacje z native speakerem, rozmowy na temat globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych po angielsku
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Konwersacje (B1-B2)