Konwersacje (B1-B2) – What I Like Most about Poland

Please sign up for the course before starting the lesson.

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z tematem rzeczy oraz cech, które najbardziej lubisz w Polsce w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o cechach, które najbardziej lubisz w Polsce. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.

Lesson tags: konwersacje, konwersacje angielskie, konwersacje na poziomie B1-B2, konwersacje po angielsku, konwersacje z native speakerem, What I like most about Poland
Back to: Angielski Od Zera Do Bohatera > Konwersacje (B1-B2)