Edukacja – Życie szkolne

Length: 5 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz wzbogacić swoje słownictwo o słownictwo do opisywania życia szkolnego po angielsku? Jeżeli tak, to koniecznie obejrzyj nagranie tej lekcji i rozwijaj swój zasób słownictwa w języku angielskim!