Edukacja – Zwroty związane z edukacją

Length: 8 minutesComplexity: Easy

Czy chcesz wzbogacić swoje słownictwo o zwroty związane z edukacją po angielsku? Jeżeli tak, to koniecznie obejrzyj nagranie tej lekcji i rozwijaj swój zasób słownictwa w języku angielskim!