Lekcja 23.4 – Third Conditional (Zdania warunkowe III)

Length: 64 minutesComplexity: Standard

Czy chcesz nauczyć się poprawnie używać trzeciego trybu warunkowego w języku angielskim? Jeżeli tak, to koniecznie obejrzyj nagranie tej lekcji! Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym jak skupiać się na chwili obecnej i nie myśleć o tym, czego nauczyłeś się lub nie nauczyłeś z języka angielskiego kiedyś, i nie tylko z języka angielskiego. Ogólnie jest to dawka pozytywnej motywacji do działania i myślenia o realizacji przyszłych celów w życiu.