Konwersacje (B1-B2) – What is Beauty?

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z tematem piękna i tym, czym jest piękno w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o guście, smaku i pięknie. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.