Konwersacje B1-B2 – What I Like Most about Poland

Length: 61 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z tematem rzeczy oraz cech, które najbardziej lubisz w Polsce w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o cechach, które najbardziej lubisz w Polsce. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.