Umawianie wizyt lekarskich

Length: 3 minutesComplexity: Easy

Czy obawiasz się, że nie poradzisz sobie z umówieniem wizyty lekarskiej po angielsku? Czy wiesz jak zapytać o możliwość spotkania się z polskim lekarzem? Obejrzyj nagranie tej lekcji i już nie obawiaj się umawiać wizyt lekarskich po angielsku!