Konwersacje (A1-A2) – E-maile i wiadomości tekstowe

Length: 59 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz mnóstwo przydatnego słownictwa związanego z pisaniem e-maili i wiadomości tekstowych w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy piszesz wiadomości tekstowe i e-maile w języku angielskim, a także nauczysz się używać w praktyce słownictwa związanego z lekcją.