Konwersacje (B1-B2) – Style & Fashion Trends

Length: 56 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną z native speakerem, w czasie której poznasz dużo przydatnego słownictwa związanego z modą i stylami ubrań w języku angielskim na wyższym poziomie zaawansowania. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy opowiadasz o modzie i stylach mody. Jest to lekcja konwersacyjna z native speakerem w pełni prowadzona po angielsku.