Lekcja 6.1 – Zajęcia w mieście

Length: 4 minutesComplexity: Easy

Czy zastanawiasz się jak nazwać po angielsku różne zajęcia, które wykonujemy w mieście? W czasie tej lekcji poznasz ich angielskie nazwy i poprawną wymowę.

Lekcja 6.7 – Słownictwo, wyrażenia i dialogi w mieście

Length: 69 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na lekcję dotyczącą nazw różnych miejsc w mieście, których odwiedzamy na co dzień lub gdy odwiedzamy nowe miejsce. Poznasz nazwy miejsc w mieście, przydatne zwroty i zdania, których użyjesz do opisywania miasta oraz pytania o drogę lub wskazówki. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, dlaczego nie warto stawiać sobie zbyt dużych celów i planów do nauki angielskiego.

Lekcja 6.1 – Zajęcia w mieście

Length: 4 minutesComplexity: Easy

Czy zastanawiasz się jak nazwać po angielsku różne zajęcia, które wykonujemy w mieście? W czasie tej lekcji poznasz ich angielskie nazwy i poprawną wymowę.

Lekcja 6.7 – Słownictwo, wyrażenia i dialogi w mieście

Length: 69 minutesComplexity: Easy

Zapraszamy na lekcję dotyczącą nazw różnych miejsc w mieście, których odwiedzamy na co dzień lub gdy odwiedzamy nowe miejsce. Poznasz nazwy miejsc w mieście, przydatne zwroty i zdania, których użyjesz do opisywania miasta oraz pytania o drogę lub wskazówki. Na początku lekcji jest coaching językowy, na którym powiemy o tym, dlaczego nie warto stawiać sobie zbyt dużych celów i planów do nauki angielskiego.