Konwersacje (A1-A2) – Sytuacje życiowe

Length: 58 minutesComplexity: Standard

Zapraszamy na pozytywną lekcję konwersacyjną, w czasie której poznasz mnóstwo przydatnego słownictwa związanego z różnymi sytuacjami życiowymi w języku angielskim. Nauczysz się budować poprawne zdania, gdy mówisz o tym, co nas spotyka w życiu w języku angielskim, a także nauczysz się używać w praktyce słownictwa związanego z lekcją.